– annonse top –

– Foreningen Våre Rovdyr er sterkt provosert over et slikt vedtak som ikke kan sees på som noe annet enn et ønske om å utrydde ulven fra norsk natur.

Foreningen mener ulvesona er ment som et område hvor ulven skal få leve, uten å være i konstant fare for å bli skutt. Det er ikke noe annet enn nitrist å se hvordan flertallet i rovviltnemndene gang etter gang prøver å få skutt så mange flokker som mulig, helt på tvers av deres mandat. 

Det skriver foreningen på sine egne nettsisder, etter at rovviltnemndene fredag vedtok å skyte ut tre hele ulveflokker i Norge. Letjenna og Mangen-flokken er to helnorske flokker, mens Rømskogflokken lever både på norsk og svensk side. 

– annonse inline –

– Vedtaket strider både med innstillingen fra deres sekretariat hos Fylkesmannen og en uttalelse de har hentet fra svenske myndigheter ved Naturvårdsverket. Siden Rømskogflokken også lever på svensk side, skal dette gjøres. De svenske myndighetene er helt klare på at den skandinaviske ulvestammen er helt avhengig av de få individene som finnes i dag. I Sverige befinner man seg snart under den grensen man har satt for at bestanden av ulv skal være levedyktig, og man har nå i to sesonger stanset alt av lisensjakt. Foreningen Våre Rovdyr er helt klare på at Norge burde gjort akkurat det samme.

Foreningen Våre Rovdyr lover at de kommer til å klage på vedtaket som strider med både naturmangfoldloven, Bernkonvensjonen og den bilaterale avtalen Norge har med Sverige om å ta vare på genetisk viktige individ. Norge er i ferd med å utrydde ulven fra norsk fauna med dette vedtaket.

– annonse bottom –