– Et alvorlig miljøproblem

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister. Foto: Regeringen

– annonse artikkel –

Klima- og miljødepartementet støtter et forslag om å gjøre reglene for eksport og import av elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall) strengere.

Forslaget kommer fra Ghana og Sveits, som går ut på å endre Baselkonvensjonen, som gjelder transport av avfall og farlig avfall mellom land som har undertegnet konvensjonen. 187 land har undertegnet avtalen.

Forslaget innebærer at all eksport av EE-avfall vil underlegges meldeplikt og forhåndsgodkjenning fra importland, etter samme modell som strengere regler for plastavfall, foreslått av Norge i 2019. Det innebærer at metaller, skrap og komponenter av EE-avfall kommer inn under en kontrollprosedyre, melder Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Det er dokumentert at ulovlig eksport av EE-avfall er et alvorlig miljøproblem i mange land. Dette er et godt forslag som kan gjøre det lettere å få kontroll på hvordan denne typen avfall blir omsatt, og samtidig vil forslaget sikre at man lettere kan håndtere avfallet på en miljøforsvarlig måte dit avfallet kommer, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn(V).

Med dagens regelverk er det lov å eksportere mye EE-avfall uten forhåndssamtykke dersom avfallet ikke ansees som farlig avfall. Likevel kan dette avfallet inneholde miljøgifter som utgjør en fare for miljøet og menneskers helse. I mange land finnes det ikke tilstrekkelige systemer for å håndtere dette avfallet på en forsvarlig måte.

En rekke EE-produkter er attraktive handelsvarer fordi de inneholder verdifulle materialer som sjeldne metaller fra batterier, datautstyr og finelektronikk. Nettopp fordi EE-avfallet inneholder verdifulle komponenter er det en særlig risiko for ulovlig behandling og omsetning av slikt avfall.

– En kilde til ulovlig eksport EE-avfall kan være elektronikk som kommer på avveie fra for eksempel norske mottak, derfor har regjeringen nå ute på høring et forslag til en regelendring som har til hensikt å begrense dette, sier Rotevatn.

Forslaget er nå lagt frem for skriftlig kommentarer fra alle medlemslandene av Baselkonvensjonen, og vil behandles når partene møtes i 2022. Norge har sendt innspill om at man er positiv til forslaget.

– annonse nede –