Endrede lyder i naturen

Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

Lydopptak 25 år tilbake i tid viser at lydene fra fuglelivet har endret seg i naturen.

Det er Birdlife Norge som skriver at morgentimenes fuglesangkor har endret seg. De viser til en nylig publisert studie i tidsskriftet Nature Communication.

400 områder i Norge er i en tiårsperiode undersøkt i Norge. Det har vært en reduksjon i fuglesangen i cirka 35 prosent av teleområdene. Fuglesangen hver vært stabilt i cirka 20 prosent, mens det har vært en økning i cirka 45 prosent i talte områder.

– annonse inline –

Birdlife skriver at det i den siste 10-årsperioden dermed ikke ikke er beregnet noen entydig nedgang i fuglenes vår-sang.

– Kulturlandskapet er den landskapstypen der fuglesangen og lydbildet er mest redusert hos oss. Et eksempel på en fugleart man gjerne ser i kulturlandskapet og som har vært i sterk tilbakegang i Norge i den siste 20-års perioden, er vipe. Dette er en art som lydmessig markerer seg sterkt og når en slik art blir borte, vil lydlandskapet få en markant endring. I kulturlandskapet har det også vært bestandsnedgang for storspove og gulspurv, som også er arter med framtredende sang, skriver Birdlife Norge på sine hjemmesider.

– annonse bottom –