Enda flere reinsdyr har is på radiosenderne

rein merking isklump nina
Foto: Aurland Fjellstyre
– annonse top –

Minst fem ekstra reinsdyr i Nordfjella har isdannelse på merkehalsbåndet som også har en radiosenter.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) tar derfor disse dyrene ut av forsøket, og vil forsøke å få senderne løv med fjernstying.

– annonse inline –

Beslutningen ble tatt mandag 29. januar på et hastemøte i samråd med Mattilsynet og Miljødirektoratet, etter at flere reinsdyr er observert med is på halsbåndet, skriver NINA i en pressemelding. Isklumpene er forholdsvis små og har sannsynligvis ikke skapt stort ubehag for de merkede reinene, men NINA tar ingen sjanser og fjerner halsbåndene.

Undersøkte merkede dyr

De nye tilfellene ble observert av fjelloppsynsfolk fra Aurland fjellstyre fredag ettermiddag. NINA hadde bedt fjellstyret om å oppsøke de merkede dyrene i sone 2 i Nordfjella og undersøke om de hadde isdannelse i halsbåndet, noe det viste seg at samtlige hadde.

Det utvidete tilsynet i Nordfjella ble satt i gang etter at Statens naturoppsyn (SNO) før helga avlivet en merket rein med en isklump i halsbåndet. Denne merkede reinen ble imidlertid observert og avlivet i Nordfjella sone 1, der SNO skal skyte ut hele bestanden for å bekjempe skrantesjuke. SNO vil følge ekstra nøye med merkede rein i dette området i forbindelse med den statlige fellingen.

De fem dyrene som nå er påvist med isdannelse i halsbåndene hører til i flokken som lever i sone 2, altså i områdene rundt Hallingskarvet, der det ikke er funnet skrantesjuke.

Hensynet til dyrene er viktigst

– Vi har diskutert de nye funnene med Mattilsynet, som har tilsyn med dyrevelferden hos forsøksdyr, og Miljødirektoratet, som er oppdragsgiver for dette merkeprosjektet. I samråd med dem har vi kommet til at vi skal fjerne senderne fra disse fem dyrene. Selv om det ikke er observert unormalt atferd fra de merkede dyrene, så må vi regne med at dette kan bli svært ubehagelig for dem. Det er stor fare for at isklumpene vil balle på seg og bli tyngre. Dette vil vi unngå, derfor vil vi nå prøve å aktivere den innebygde utløserfunksjonen på halsbåndene slik at de faller av, forteller veterinær Bjørnar Ytrehus, dyrevelferdsombud i NINA.

Dersom utløserfunksjonen ikke virker på grunn av isdannelsen, så vil dyrene bli avlivet grunnet dyrevelferden. Ett av de fem dyrene har et gammelt halsbånd uten utløserfunksjon og i det tilfellet er avliving eneste utvei.

Øker tilsyn i alle villreinområder

NINA vil gjennomføre tiltakene i samarbeid med lokalkjente fjelloppsynsfolk fra Aurland fjellstyre så fort det er mulig i forhold til været.

– NINA har også bedt lokale fjelloppsynsfolk i alle andre villreinområder hvor det er radiomerket rein om å dra ut på fjellet og sjekke merkede dyr, forteller Ytrehus.

Spesielle værforhold i Nordfjella

Isdannelse på merkehalsbånd er fram til i år registrert kun to ganger tidligere på i alt cirka 400 merkede villrein i Norge. Forskerne tror at spesielle værforhold med fuktig luft i kombinasjon med lave temperaturer er årsaken til at dette kan skje akkurat i Nordfjella. Rapporter fra SNO forteller om mye ising på utstyr nå i vinter i dette området.

– Ising på radiosendere har ikke tidligere utgjort et problem. Vi har derfor tatt kontakt med produsenten for å finne årsaken til isingen, og for å gjøre tiltak slik at man unngår dette problemet i fremtiden. Radiosendere vi anvender må tåle tøffe værforhold i Norge både nå og i fremtiden, og konstruksjonen må være slik at vi ikke får slik ising. Radiosenderne med designet som er benyttet i disse tilfellene vil selvfølgelig bli faset ut, forteller Ytrehus.

De samme senderne brukes også på merking av tamrein, men uten at det er registrert noen problemer.

Har gitt viktig informasjon

NINA har merket villrein i Nordfjella i forbindelse med et forskningsprosjekt i området, men dataene fra senderne har også gitt viktig informasjon i arbeidet med å bekjempe skrantesjuke (CWD). I sone 1 har SNO brukt posisjonene til de merkede dyra til å oppsøke flokkene i forbindelse med saneringen, og til å overvåke om de har beveget seg mot grensene av området, hvor det har vært fare for kontakt med tamrein og andre villreinflokker. Det har vært viktig å overvåke flokken i sone 2 for å hindre at den skulle gå over til det skrantesjuke-infiserte området eller til Hardangervidda.

– Merkingen av villrein gir oss mye kunnskap om hvordan vi skal sikre at menneskelige inngrep og forstyrrelser ikke ødelegger livet for villreinen. På den måten har merkehalsbåndene gitt bedre velferd for utallige villrein. Det at vi mister informasjonen fra disse senderne vil være en ulempe også for arbeidet med å bekjempe skrantesjuke, men hensynet til disse dyras velferd er viktigere slik situasjonen er nå, sier Ytrehus.

– annonse bottom –