Én ulv mindre å jakte på

ulv vinter portrett
Foto: Pixabay
– annonse top –

Den 22. januar ble en ulv påkjørt og drept i Våler i Innlandet fylke. Den er nå trukket fra på kvota for lisensjakt på ulv.

Forvaltningen teller og teller – og registrerer– de fleste store rovdyr i Norge i dag. Og når rovdyrnemndene sette sin kvote, tas det da høyde for antall ulv som blir blant annet trafikkdrept. Svaret på det er nei, men under jakta følger Fylkesmennene med på om det går tapt dyr. Og det gjorde det som kjent i Våler.

Seniorrådgiver Thomas Olstad hos Fylkesmannen i Innlandet opplyser til Fauna.no såkalt «menneskeskapt avgang» blir trukket fra på den opprinnelige ulvekvoten. Det blir dermed ett dyr mindre å jakte på når det dyr eksempelvis blir drept i et sammenstøt med en bil.

– annonse inline –

– Etter at det er fattet vedtak om kvote for felling, vil all irregulær avgang av ulv (menneskeskapt avgang) blir trukket fra kvoten. Dette inkluderer også trafikkdrepte ulv. Retningslinjene for dette fremgår av rovviltforskriftens paragraf syv. Når det gjelder den konkrete saken Fauna.no viser til, så er denne ulven trukket fra lisensfellingskvoten utenfor ulvesona i region fire og fem, sier seniorrådgiver Thomas Olstad hos Fylkesmannen Innlandet.

Han opplyser for øvrig at alle døde dyr blir registrert i Rovbase, på nettadressen https://www.rovbase.no/. Der kan alle gå inn og studere tallene.

– annonse bottom –