– annonse top –

En rekke miljøorganisasjoner mener at næringsminister Iselin Nybø fra Venstre har en gylden sjanse til å stanse de miljøskadelige og høyst kontroversielle sidene ved gruveprosjektet til Nordic Mining i Førdefjorden.

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og 11 andre miljø-, samt  næringsorganisasjonar har klaga på vedtaket, som gir selskapet tillatelse til å drive et åpent dagbrudd i Engebøfjellet.

– Førdefjorden er en frisk og artsrik fjord med store naturverdier, har fire lakseførande vanndrag og har særskildt vern som nasjonalt laksefjord. Førdefjorden har rik bunnfauna og i fjorden lever gjentatte raudlista og fredet arter.

– annonse inline –

Hovedorganisasjonen Virke, NHO Reiseliv, en samlet sjømat- og fiskerinæring, Norske lakseelver og 60 lokale sjømat- og reiselivsselskap i Sunnfjordregionen har uttalt at de ikke vil ha sjødeponi i Førdefjorden. De frykter konsekvensene for sine næringer av en forurenset fjord, melder Naturvernforbundet.

I en årrekke har staten sine egne marinfaglege rådgivere ved både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet advarte mot de negative konsekvensene for fjorden av et sjødeponi, melder Naturvernforbundet.

– annonse bottom –
KildeNaturvernforbundet
Forrige artikkel– Regjeringen har ikke levert
Neste artikkelFjellrev skal settes ut på nye steder