Dyrenes rett: Reagerer på dårlig dyrevelferd

Foto: Dyrenes rett
– annonse top –

Organisasjonen Dyrenes Rett reagerer på dårlig dyrevelferd på en går i Sogn og fjordane.

Jenny Rolness i Dyrenes Rett sier i en henvendelse til Fauna at de har gående en dyrevelverdssak som de har arbeidet med i mange år. De opplever at offentlige etater ikke tar ansvar. Bilder viser forholdene på en gård i sommer, etter 6 år med gjentatte bekymringsmeldinger om skitne dyr og brudd på regelverket som skal gi dyrene et minimum av velferd.

– Dette er bare ett av mange tilfeller der bekymringsmeldinger til Mattilsynet ikke fører til betydelige eller varige bedringer for dyrene. Det er for dårlig kontroll og for lite oppfølging med dyrehold fra det offentlige. Gjentatte brudd på regelverket får i mange tilfeller ingen konsekvenser for dyreeier, og dårlig dyrehold får hangle videre, sier Jenny Rollnes i Dyrenes Rett.

– annonse inline –

Hun mener at tilsynsaktiviteten også sterkt redusert, ikke bare på grunn av korona-situasjonen, men også fordi dyrevernnemndene ikke lenger har en selvstendig rolle.

– De kan ikke utføre rutinekontroller uten at en inspektør fra Mattilsynet er med, og det fører til betydelig færre rutinekontroller. Det øker faren for dyrelidelser og for at dårlig dyrehold får utvikle seg til dyretragedier, sier hun og minner om at dyrevernorganisasjoner mottar mange fortvilte meldinger fra folk som har gitt opp å varsle Mattilsynet.

– Dyr har lidd over mange år uten å få hjelp. Vi opplever at vi ofte må dokumentere forholdene og mobilisere på nett før Mattilsynet endelig følger opp, sier hun.

Dyrenes rett har også omtalt saken på sine egne hjemmesider.

– annonse bottom –