– annonse top –

Folk som bryr seg om Oslofjorden får mulighet til å gi sine innspill til ny helhetlig plan for Oslofjorden.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden. Planen er nå til behandling i departementet, og det er anledning å komme med skriftlige innspill. 

Oslofjordens miljø og friluftslivsmuligheter er av nasjonal interesse, mener myndighetene, som en fjord med rikt biologisk mangfold og med mange viktige kulturminner. I de 32 kommunene rundt fjorden bor det i dag 1,6 millioner mennesker, og enda flere bruker fjorden til ulike typer friluftsliv og rekreasjon. Dette har medført stor belastning på fjorden. For å løse utfordringene Oslofjorden står overfor, er vi avhengig av at en samordnet forvaltning gjennom en sektorovergripende plan, heter det i en pressemelding fra departementet.

– annonse inline –

Du får nå anledning til å komme med innspill til planen innen fredag 24. januar. Og det kan du gjøre skriftlig ved å sende ditt innspill til postmottak@kld.dep.no merket med «Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden (Sak-17/3098)«.  Departementet gjør oppmerksom på at innspill til departementet er å anse som offentlige dokumenter. Alle innspill vil bli fortløpende offentliggjort.

– annonse bottom –