– annonse top –

I Miljødirektoratets forslag til nye verneområder, er det spesielt fire nye områder som foreslås utredet som nye nasjonalparker.

 • Sunnmørsalpane i Ørsta kommune
 • Hornelen i Bremanger kommune
 • Masfjordfjella i Alver og Masfjorden kommuner
 • Øystesefjella i Kvam, Samnanger og Vaksdal kommuner

Det foreslås videre prosess med utvidelsesforslag for åtte eksisterende nasjonalparker, mens åtte utvidelsesforslag bør stilles i bero til det eventuelt er større lokal aksept for videre utredning. Det foreslås også utvidelser av noen større landskapsvernområder.

Foreslåtte utvidelser av eksisterende nasjonalparker:

– annonse inline –
 • utvidelse av Rohkunborri nasjonalpark
 • utvidelse av Dovre nasjonalpark i Dovre kommune
 • utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark mot Bygdin og Tyin
 • utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark mot Langsua
 • utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark mot Fannaråken og Hurrungane
 • utvidelse av Jostedalsbreen nasjonalpark, Svartebotnen
 • utvidelse Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Lierne kommune
 • utvidelse av Raet nasjonalpark med Kvakenes i Arendal kommune
 • utvidelse av Femundsmarka nasjonalpark
 • utvidelse av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Foreslåtte utvidelser av eksisterende landskapsvernområder:

 • utvidelse av Vesle Hjerkinn landskapsvernområde
 • utvidelse av Trollheimen landskapsvernområde i Rindal kommune (Storbekkdalen)
 • utvidelse av Trollheimen landskapsvernområde med Okla-Storhornet
 • utvidelse av Trollheimen landskapsvernområde ved Gjevilvatnet/Gjevilvassdalen
 • utvidelser av Knutshø og Drivdalen landskapsvernområder i Drivdalen, Vinstradalen og Unndalen
 • utvidelse Espedalen landskapsvernområde

Miljødirektoratet foreslår videre at det bør vurderes en endring av verneform fra landskapsvernområde til nasjonalpark for følgende områder:

 • Lyngsalpan
 • Sylan, sammen med Sankkjølen og Rangeldalen naturreservater
 • Trollheimen og Innerdalen (deler)
 • Ålfotbreen
 • Oksøy-Ryvingen
 • Flekkefjord og Listastrendene

– Vi mener at flere av de områdene vi nå ikke foreslår vernet på grunn av manglende lokal aksept, slik som utvidelsene rundt Jotunheimen, utvidelsen av Rondane sørover, Preikestolen og Treriksrøysa, ville bidratt til en samlet oppfylling av vurderingskriteriene for nye verneområder, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– annonse bottom –
Forrige artikkelHer var motstanden for stor
Neste artikkelForeslår ti nye nasjonalparker