Dialog om den norsk-svenske reindriften

rein reinsdyr reinsdyrflokk
Reinsdyrflott. Foto: Ronny Aanes |Norsk Polarinstitutt
– annonse top –

På initiativ fra statsråd Olaug Bollestad er det gjennomført et møte om den grenseoverskridende reindriften med svenske myndigheter.

Det digitale møtet ble gjennomført på administrativt nivå, der formålet var å gjenoppta dialogen om den grenseoverskridende reindriften med svenske myndigheter. I møtet var det først og fremst viktig å få fram hvilke utfordringer en manglende felles regulering gir, og drøfte muligheter for veien videre for å legge til rette for en velordnet reindrift, melder Landbruks- og matdepartementet.

– annonse bottom –