Dette gjorde tørken med klimaet i Europa

https://www.nilu.no/2020/09/torken-i-2018-stanset-det-naturlige-co2-opptaket-i-europa/

Da Europa i 2018 opplevde en av sine verste tørkeperioder sluttet den europeiske vegetasjonen å ta opp CO2 fra atmosfæren.

– Den omfattende hetebølgen og tørken i 2018 hadde negativ innvirkning på vegetasjonen over hele Vest- og Nord-Europa. Konsekvensen var at trærne og plantene det året ikke tok opp noe CO2 fra atmosfæren, som ellers normalt ville skjedd, sier Dr. Rona Thompson i NILU.

I løpet av våren 2018 opplevde Nord-Europa generelt gode vekstforhold, noe som resulterte i et forbedret CO2-opptak.

– På den tiden var det fortsatt mye vann i jorden. Vegetasjonen dro fordel av mer lys og varme, og var i stand til å ta opp mer CO2 enn normalt, sier Thompson i en artikkel på institusjonens egne nettsider.

Mot slutten av våren begynte de høyere temperaturene og mangelen på nedbør å påvirke vegetasjonen og CO2-opptaket negativt. 

Exit mobile version