Det merkes at måkenes hekking er i gang

Bildet er tatt av Engin Akyurt fra Pixabay
– annonse top –


Skrevet av: Jenny Rolness, Dyrenes Rett

Det går nesten ikke en dag uten oppslag i media om folk som føler seg terroriserte av måker som verner egg og unger. For å gjøre det enda verre omtales ofte måkene som «illsinte» og «aggressive». 

Det er de selvfølgelig ikke. De er bare redde, og de stoler ikke på at alle mennesker har gode hensikter. Mange måker har opplevd vandalisering av hekkeområdet og angrep på unger. De har all grunn til å være beskyttende, og det eneste naturen har utstyrt dem med til forsvar er skinnangrep.

– annonse inline –

Media kan gjøre måkene en stor tjeneste ved å fokusere positivt på dem og vinkle sakene opp mot at flere arter er rødlistet og truet. Det er blant annet matmangel i havet som fører til at måkene har kommet nærmere mennesker. Det måkene trenger er toleranse og forståelse, og gjerne litt hjelp til å lykkes med hekkingen – ikke mer hets. 

Der måkene får leve i fred og opplever at menneskene er vennlige og gir dem mat, forsvinner ofte beskyttelsesadferden helt. De kan bli så tillitsfulle at de godtar at man flytter ungene når de kommer på avveier. Det er oss det kommer an på, vi som må oppføre oss fint mot måkene og godta at vi ikke har enerett på alle leveområder. Måkene har naturlig tilhold både på kysten og i innlandet, og de var her trolig lenge før oss.

Måkene er strengt beskyttet og det er forbudt å skade reir, egg og unger. Når reirbyggingen er i gang er det forbudt å forstyrre. Eventuelle tiltak må settes inn i forkant av hekking. Et anbefalt tiltak er å sette opp måkeplattformer på egnede steder. 
Samfunnet og myndighetene har slått ring om måkene. Alle artene er totalfredet, det er så og si slutt med skadefelling og ethvert tiltak i hekketiden krever tillatelse. Nå gjenstår det at media tar sin del av ansvaret for å motvirke hets og ulovlige handlinger mot måker. De er flotte og høyt skatta sjøfugler som vi må ta godt vare på. 

– annonse bottom –