Plass til 1000 ynglende gauper

gaupe
Foto: Istockphoto
– annonse top –

I følge en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det plass til opp til 1000 hunngauper i Norge, eller et sted mellom 314 og 942 ynglende gauper.

– annonse inline –

Daglig leder Yngve Kvebæk i Foreningen våre rovdyr (FVR) opplyser at foreningen ikke har satt noen tall for hvor mye gaupe det bør være i Norge, noe foreningen heller ikke har satt eksempelvis for fjellrev eller rødrev.

– Det er åpenbart ut fra bestandsovervåkningen de siste åra og kvotejaktas innvirkning at det økologisk sett er rom for en betydelig større bestand, sier Yngve Kvebæk i FVR.

Antall drepte gauper under den årlige kvotejakta har gått ned år etter år, fra 90 prosent til 64 prosent de fire siste årene.

– Det er vår oppfatning at det nasjonale bestandsmålet er altfor lavt. Hele kvoten er ikke felt på mange år – om noen gang. Men fellingsprosenten har gått suksessivt ned fra 90 prosent til 64 prosent de siste fire årene. Dette er en indikasjon på at gaupa er hardt beskattet – i hovedsak for å redusere antall ynglinger ned mot bestandsmålet fastsatt av Stortinget – som er 65 ynglinger som treårig gjennomsnitt. Snittet for 2009 til 2011 var 82 ynglinger og for 2010 til 2012 var snittet 74,3 ynglinger.

En NINA-rapport fra 2003 har en analyse av egnet habitat og gir et grovt estimat på at det er grunnlag for 314-942 voksne hunndyr av gaupe i Norge.

– annonse bottom –