Det blir faktisk flere ville tigere i verden

tiger
Bildet er tatt av Andreas Breitling fra Pixabay
– annonse top –

Det blir flere tigere i verden, men ikke så mange som man håpet på.

En rapport fra WWF Verdens naturfond – Tiger Alive – viser at bestanden av tigere i de viktigste leveområdene har vokst i løpet av det siste halve året.

– annonse inline –

I 2010 satte WWF og verdens tigerland et ambisiøst mål: å doble verdens ville tigere innen 2022! På denne tiden fantes det kun 3.200 tigere igjen i det fri. Tellingen i 2016 viste at bestanden hadde antallet steget til 3.890. Det gir gir håp om en fremtid for verdens ville tigere, melder WWF.

– Det er gledelig at Tigers Alive-prosjektet gjennom utrettelig arbeid har klart å gjenoppbygge flere lokale tigerbestander. Dette har også ført til en økning i den nasjonale tigerbestanden i India, sier Zanete Andersone-Lilley, seniorrådgiver for naturmangfold og rovdyr i WWF Verdens naturfond.

– Disse resultatene viser at sameksistens mellom mennesker og tigere er mulig, dersom de rette tiltakene blir brukt, sier Andersone-Lilley.

– Dessverre er ikke alt like rosenrødt for verdens ville tigere. Det finnes fortsatt svært mange utfordringer, særlig i Sørøst-Asia. Tigeren har nylig blitt erklært utdødd i Laos og bestandstallet fortsetter å synke i Malaysia, sier Andersone-Lilley.

– Det trengs sterkere innsats fra de lokale myndighetene. Det gjelder ikke minst ved å gi naturvernområdene bedre beskyttelse og øke kapasiteten hos viltvokterne, som ofte er underbemannet og mangler grunnleggende utstyr, sier Andersone-Lilley.

– annonse bottom –