– annonse top –

Regjeringen har i statsråd utvidet Nordenskiöld Land nasjonalpark på Svalbard, som nå får navnet Van Mijenfjorden nasjonalpark.

Målet med utvidelsen er å verne ytterligere om ringsel og isbjørn. Det utvidede vernet omfatter Van Mijenfjorden og landområdene rundt. Nasjonalparken blir utvidet med 2.914 kvadratmeter.

– annonse inline –
  • Med dette blir et av de siste fjordområdene på vestsiden av Svalbard som fortsatt har stabil sjøis, vernet. Dette er viktig for sårbare arter som trenger islagte sjøområde for å overleve, som ringsel og isbjørn, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding.

Ifølge departementet har klimaendringene gitt store reduksjoner i utbredelsen av sjøis på vestsiden av Svalbard. Dette betyr at leveområder for isavhengige arter som ringsel og isbjørn har minsket drastisk.

Klima- og miljødepartementet gav derfor Sysselmannen i oppdrag å utarbeide et forslag til utvidelse av Nordenskiöld Land nasjonalpark, slik at parken omfattet Van Mijenfjorden og landområdene rundt.

Av fjordene på vestkysten av Svalbard er Van Mijenfjorden hvor man forventer at sjøisen vil holde seg lengst etter hvert som klimaet blir varmere. Man kan derfor forvente at denne fjorden får økt betydning som leveområder for ringsel og isbjørn på vestsiden av Svalbard i fremtiden. Dette skaper behov for å skjerme dyrelivet her mot forstyrrelser og annen negativ påvirkning.

– Regjeringens mål er at Svalbard skal være et av de beste forvaltede villmarkområdene i verdenen. Det krever at vi iverksetter tiltak for å håndtere klimaendringer og det presset økende ferdsel fører med seg. Vern av Van Mijenfjorden og områdene rundt er en direkte respons på dette, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Tidligere gruveområder blir nasjonalpark

Den omfattende oppryddingen og restaureringen av naturen i de tidligere gruveområdene i Svea har gjort det mulig å inkludere også det meste av disse områdene i den utvidede nasjonalparken.

– At det meste av de tidligere gruveområdene i Svea nå blir innlemmet i nasjonalparken, vis at restaurering av natur og økosystem nytter, sier statsråden, som 27. til 30. juni reiser til Svalbard for å markere den offisielle åpninga av Van Mijenfjorden nasjonalpark.

– annonse bottom –
Forrige artikkelForlenger denne ulvejakten
Neste artikkelFinske ulver kan motvirke innavl også i Norge