Derfor skal du ikke fange rumpetroll

– annonse top –

Sopp truer amfibiene i Norge, og for å unngå at soppen spres, er det innført nye regler om at man må ha spesiell tillatelse for å fange rumpetroll. Andre årsaker ligger også bak beslutningen.

Seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet opplyser at det kan være spennende å følge utviklingen fra rumpetroll til frisk.

– annonse inline –

– Dessverre står det ikke så bra til med amfibiene våre. De trues av amfibiesopp, men også av forurensning, klimaendringer og gjengroing og nedbygging av dammer, sier han.

Supp truer

Amfibiesoppen har nylig blitt påvist i Norge og kan utgjøre en trussel mot frosk og andre amfibier. Soppen er smittsom og kan medføre sykdom og død hos amfibiene den kommer i kontakt med, melder Miljødirektoratet, men det er ikke registrert syke amfibier som følge av amfibiesoppen.

– Det er viktig å forebygge at soppen spres. Soppen finnes i vann, og vann som fraktes med rumpetroll kan komme på avveie og ut i annet vann enn der det ble hentet inn, sier Vangen.

– annonse bottom –