Derfor plyndrer isbjørnen fugleholmer på Svalbard

isbjørn død bedøvet
Bildet er tatt av 358611 fra Pixabay
– annonse top –

Norsk polarinstitutt mener at et varmere klima med mindre havis er en av årsakene til at det for isbjørnen er vanskelig å jakte sel.

Derfor tyr denne og andre arter til alternative matarter, som fugleegg og unger.

Når de store isbjørnene inntar fugleholmene skaper de kaos. Fuglene som hekker på bakken blir redde og flyr vekk fra reir og unger. Tilbake ligger reirene som åpne matfat for inntrengerne. Da er det bare å forsyne seg.

– annonse inline –

– Isbjørn går fra reir til reir og spiser både egg og unger til ærfugl og hvitkinngås. En bjørn kan lett plyndre flere hundre ærfuglreir i løpet av en dag, sier fugleforsker Geir Wing Gabrielsen fra Norsk polarinstitutt, som sammen med andre forskere har vært på feilarbeid på holmer i Kongsfjorden 39 år på rad.

I løpet av disse tiårene har forskeren vært vitne til en stor forandring. Tidligere yret det av bakkehekkende fugler, egg og unger på holmene, til de siste årene med liten eller ingen ungeproduksjon, skriver instituttet.

Årsaken er økende tilstedeværelse av isbjørn, fjellrev og polarmåke som har en ting felles: De forsyner seg grovt av reirene til fuglene. Reirplyndringen har ført til et katastrofeår for hekkende ærfugl og hvitkinngås i Kongsfjorden på Svalbard. Av nærmere 9000 ærfuglegg som ble lagt, kom et fåtall unger på sjøen.

– Det er et bedrøvelig syn, medgir forskeren til forskning.no, når han beskriver hvordan fugleholmene ser ut etter at isbjørn, fjellrev og polarmåker har vært på raid.

– annonse bottom –