Derfor forventer hun lengre ladekøer

Snart 10 prosent elbiler på norske veier Nyhet | Dato: 16.01.2020 I løpet av kort tid vil én av ti personbiler på norske veier være rene elbiler. Det er en viktig milepæl på veien mot en halvering av utslippene fra transportsektoren innen 2030. Det er Norsk elbilforening som har beregnet at i løpet av de neste månedene vil én av ti personbiler på norske veier være rene elbiler. – Andelen elbiler har vokst fra mindre enn én prosent til ti prosent på under ti år, takket være regjeringens elbilpolitikk. Det betyr mindre klimagassutslipp og bedre luftkvalitet i byer og tettsteder. Den neste store milepælen er at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være nullutslippskjøretøy. Det målet skal vi også nå, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). I fjor var 42 prosent av alle nye personbiler som ble solgt, elbiler. Det var mer enn salget av alle nye bensin- og dieselbiler til sammen. – Det er gledelig å se at en kombinasjon av avgifts- og bruksfordeler gjør at Norge er verdensledende når det gjelder antall elbiler i forhold til folketall. Vår ambisiøse politikk virker, og med stadig forbedret teknikk og rekkevidde har jeg stor tro på enda mer elbilsalg i Norge de kommende årene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Dersom det bare selges nullutslippspersonbiler fra 2025, vil rundt halvparten av personbilparken kunne være nullutslippskjøretøy i 2030. – Veksten i elbiler har gått fortere enn vi forventet for bare et par år siden. Norge viser hvor raskt det grønne skiftet i transporten kan gå hvis politikerne legger til rette for det. Målet er at flere land nå vil følge etter, sier Elvestuen. Også Stortingets mål fra 2012 om at nye personbiler innen 2020 skulle ha et gjennomsnittlig utslipp på maksimalt 85 gram CO2 per kilometer, ble nådd tre år før tiden.
– annonse top –

I 2021 var det flere hurtigladere per elbil enn året før. Det kan føre til lengre ladekøer.

Det opplyser generalsekretær Christian Bu Elbilforeningen.

– annonse inline –

– Det blir stadig flere elbilister på veiene. Skal hurtiglading være enkelt og tilgjengelig, kreves en storstilt utbygging, sier hun i en pressemelding.

I fjor ble det bygget 853 nye hurtigladere i Norge, viser tall fra ladestasjonsbasen Nobil. Det er en økning på 26 prosent fra året før. Totalt er det nå 4133 hurtigladere i Norge.

Til sammenlignet ble det i 2020 bygd 917 nye hurtigladere i Norge. Utbyggingen i 2020 gav en økning på 39 prosent sammenlignet med 2019.

– Det bygges fortsatt ut mange ladere, og det er bra. Men i år er første gang på lenge at antall elbiler per lader øker. Det gir grunn til bekymring, mener Bu.

Skal vi nå Stortingets mål om kun elbiler i nybilsalget i 2025, har Bu en klar oppfordring til ladebransjen og myndighetene:

– Ta grep og snu trenden! Elbilsalget er rekordhøyt. Med stadig flere elbilister på veiene trengs en skikkelig ladesatsing, fastslår hun.

– annonse bottom –