Derfor får de ikke rovdyrerstatning

reinsdyr reinsdyrflokk
Reinsdyrflokk. Foto: Colourbox

Varanger reinbeitedistrikt får de ikke erstatning for dyr som er tapt til rovdyr.

Årsaken er at reineiere har latt dyr beite ulovlig på et nabobeite. Derfor nektes hele reinbeitedrostrikten erstatning, melder Statsforvalteren i Troms og Finnmark ifølge Nationen og NRK.

– annonse artikkel –

I sesongen 2019 til 2020 mener reineierne at 3225 reinsdyr ble tatt av rovdyr. Statsforvalteren er kun villig til å betale erstatning for 15 dyr. Årsaken er brudd på beitereølene.

Dermed kan reineierne tape mellom to og to og en halv million kroner.

– Distriktet får ikke erstatning fordi de ikke oppfyller kravene i forskriften. Der fremkommer det at erstatningen skal avkortes eller bortfalle ved brudd på beitebruksreglene, sier Lisa Bjørnsdatter Helgason, miljødirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark til NRK.

– annonse nede –