Departementet gikk på en alvorlig smell

Foto: Pixabay
– annonse top –

Sivilombudsmannen gir miljøorganisasjonene NOAH og Norsk ornitologisk forening (NOF) medhold i at dyrevelferd er et relevant hensyn som må tas for utsatte fasaner og rapphøns.

Ifølge en uttalelse fra NOAH – for dyrs rettigheter og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er miljøorganisasjonene svært glade for at Sivilombudsmannen har kommet med en uttalelse som stadfester at Klima- og miljødepartementet tok feil ved å oppheve vilkårene om dyrevelferd i tillatelser om utsetting av fasan og rapphøns i naturen, for jakthundtrening og lavlandsprøver.
 
NOAH og NOF sendte en felles klage til Sivilombudsmannen på Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse vedrørende tillatelser til utsetting av fasan og rapphøns i november i fjor. Organisasjonene mente at departementet anvendte naturmangfoldloven feil ved å avvise dyrevelferd for de utsatte fuglene som relevant hensyn. Organisasjonene mente videre at dyrevelferdshensyn kunne og burde ha vært grunnlag til å avslå søknader om utsetting. 
 
– Departementet har tidligere forbudt utsetting av stokkender i naturen av blant annet dyrevelferdshensyn. Det var veldig merkelig at departementet tok en helt annen påstand i forhold til fasan og rapphøns. Vi mener at utsetting ikke bør tillates av både hensyn til dyrevelferd og naturvern, sier Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i NOF.
 
Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter, er også glad for uttalelsen fra Sivilombudsmannen.

– Flertallet av de tusener fasaner og rapphøns som settes ut i naturen hvert år lider en pinefull død for rekreasjons skyld. Vi har hele tiden ment at det har vært hårreisende å se bort ifra dyrevelferd, og at Klima- og miljødepartementet rett og slett ikke har forholdt seg til dyrevelferdsloven. Nå må de ta inn over seg uttalelsen fra Sivilombudsmannen, og vi håper det fører til slutt på denne type utsetting av oppdrettede fugler, sier NOAH-lederen.
 

– annonse inline –
– annonse bottom –