– annonse top –

Denne sommeren har det gått bra med den sjeldne underarter av svarthalespove som hekker i Vesterålen, Lofoten og Karlsøy i Troms.

I følge Norsk ornitologisk forening sin hjemmeside, er hekkebestanden av den nordlige underarten (Limosa limosa islandica) ikke bare liten, men delt mellom Nordland og Troms.

– Resultatene av årets kartlegging ble oppløftende, og vi vet nå mye om hvilke lokaliteter som er særlig betydningsfulle for denne sjeldne hekkefuglen, skriver Oddvar Heggøy og naturvernrådgiver i NOF, Martin Eggen.

– annonse inline –

NOF har hatt et eget prosjekt på svarthalespove siden 2016, som omfatter ringmerking av unger. Det håper de skal kunne si mer om den nordnorske fuglens trekkvaner og overvintring, samt i hvilken grad de returnerer til de samme hekkeområdene.

– Feltsesongen 2019 ble en suksess målt opp mot disse parametrene. Å ha mest mulig konkret kunnskap om den nord-norske svarthalespoven er essensielt, da underarten som en av to norske fuglearter er «en prioritert art». For fugler betyr det at ødeleggelse av artens hekkeområder er forbudt, og en prioritert art skal få en forskrift og en handlingsplan. Svarthalespovene mangler en handlingsplan, noe vi håper kommer på plass snarlig. Da kommer oppdatert kunnskap godt med, skriver de.

I 2018 ble bestanden anslått til å kun bestå av to til fire hekkende par, begrenset til noe få lokaliteter i Vesterålen, Lofoten og Karlsøy i Troms. I 2019 har de på bakgrunn av de to siste årene arbeid i felten undersøkt nye områder de anser som høyaktuelle som hekkelokaliteter. Nye områder ble også undersøkt.

I 2019 ble svarthalespover med hekkeatferd observert på to lokaliteter i Nordland, to i Troms og en i Finnmark. Høydepunktene var uten tvil konstatert hekking i Øksnes kommune i Nordland, og tre ungekull i Karlsøy kommune i Troms. Den totale bestanden av svarthalespove i Nord-Norge ble i 2019 estimert til å være fra fire til ni par.

– Årets resultater styrker det inntrykket vi har fått av artens marginale tilstedeværelse i regionen gjennom prosjektets tre første år. Bestanden er utvilsomt svært liten, og betydelig mindre enn det tidligere litterærere antydninger har gitt inntrykk av, også i nyere tid. Likevel gir årets sesong grunn til optimisme. NOFs prosjekt har identifisert en håndfull lokaliteter som utmerker seg med tilstedeværelse av svarthalespove gjentatte år, skriver Oddvar Heggøy og Martin Eggen på hjemmesidene til organisasjonen.

– annonse bottom –