– annonse top –

Det har blitt stadig mer populært å plukke ramsløk, men mange av forekomstene befinner seg inne i naturreservater hvor det ikke er tillatt å plukke den.

Det melder Statsforvalteren i Oslo og Viken, som forteller at stadig flere bruker denne til matlaging, men understreker at den ikke kan plukkes i naturreservater. Der er det forbud mot plukking, fordi den der er fredet.

- artikkel innside -

– Hensikten med reservatene er å ivareta viktige naturområder, ofte med særskilte vegetasjonstyper, og plantelivet er derfor fredet. Dette innebærer at plukking av ramsløk og andre planter ikke er lov. I Ekebergskråningen naturreservat i Oslo har ulovlig plukking av ramsløk blitt en trussel mot bestanden. Det er mange som kjenner til denne lokaliteten, men ikke alle vet at det er ulovlig å plukke i reservatet.

– Stiene ned til voksestedene for ramsløk er godt tråkket opp og det er tydelige tegn på at det er høstet mye ramsløk her de senere årene, sier Gry Liljefors fra Statens naturoppsyn.

De fleste som sanker ramsløk i verneområder er nok ikke klar over at dette er forbudt, enten fordi de ikke vet at de befinner seg i et verneområde, eller at de ikke kjenner til gjeldene vernebestemmelser.

– artikkel nede –