Miljødirektoratet: Drept ulv var genetisk viktig

Illustrasjonsfoto/ arkivfoto. Bildet er tatt av steffiheufelder fra Pixabay

Kunne fellingen for den genetisk viktige ulven i Kautokeino vært løst på en annen måte?

Fra Miljødirektoratet får FAUNA det enkle svaret, som er nei, men ulven kunne potensielt fått en positiv rolle som genetisk viktig ulv som kom inn fra øst.

– annonse artikkel –

Tirsdag stilte FAUNA dette spørsmålet til Miljødirektoratet: Hvorfor kunne man ikke spare ulven i Kautokeino, som visstnok var såkalt genetisk viktig?

Seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet gir tirsdag ettermiddag sitt svar:

– Det er riktig at ulven i Kautokeino kom øst fra og er å regne som et genetisk verdifullt individ for den norsk-svenske bestanden. Vi har vurdert andre tiltak, men fant etter en samlet vurdering ingen annen tilfredsstillende løsning enn å gi tillatelse til felling av ulven i det aktuelle området, sier seksjonslederen til FAUNA.

Stort skadepotensiale

Han opplyser at Miljødirektoratet har lagt avgjørende vekt på det fremtidige skadepotensialet dersom ulven skulle fortsette med å oppholde seg i området der det var registrert skader på rein siden slutten av november.

Han svarer et klart nei på spørsmålet om Miljødirektoratet har endres syn på politikken om å ta vare på genetisk viktige ulver.

– Kunne den aktuelle ulven fått en rolle i arbeidet med å hindre innavl i bestanden av ulv i Norge?

– Ja, men det er en stor utfordring at ulv på innvandring fra Finland eller Russland må vandre igjennom store sammenhengende tamreinområder før de kan komme ned til områdene med ønske om reproduserende ulv i Norge og Sverige, sier seksjonssjefen.

Én av 14 etablerte seg

Han opplyser at bare én av de 14 immigrantene som har ankommet i perioden 2016 til 2020, har klart å etablere seg i den svensk-norske bestanden.

– Behovet for en aktiv forvaltning som forsøker å forhindre at immigranter felles under innvandring er åpenbar. Samtidig er det utfordrende å finne balansen mellom det å skulle ivareta innvandrende dyr, opp mot det å unngå etablering av ulv i tamreinområdene og å forhindre skader på tamrein, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet til FAUNA.

Miljødirektoratet viser ellers til selve vedtaket om fellinga, som ble gjort mandag 12. desember.

– annonse nede –