Har aldri vært færre rovdyrskader enn denne sommeren

Antall rovviltskader på sau var ved månedsskiftet lavere enn på samme tid i fjor, og er de laveste noensinne.

Det melder Miljødirektoratet i en pressemelding, som sier at det kun var påvist 455 skader på sau.

– annonse artikkel –

– Dette er de laveste tallene på rovviltskader vi har sett siden vi begynte å registrere skader systematisk, og det er gledelig at nedgangen de siste årene ser ut å fortsette på landsbasis. Samtidig har vi også i sommer hatt tilfeller hvor enkeltdyr har forårsaket større skader. Det er klart at dette er belastende for dyreeierne som rammes, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

Totalt er det registrert 1159 innmeldte mistenkte rovviltskader på sau til SNO fra 1. januar til og med 1. august 2022. Dette er det laveste antallet innmeldte skader per 1. august noensinne.

Av disse er skadeårsaken påvist i 690 tilfeller, hvorav 455 skyldes jerv, gaupe, bjørn, ulv eller kongeørn. Dette inkluderer også skader hvor den konkrete rovviltarten ikke kan fastsettes (ukjent fredet rovvilt). For de resterende 235 skadene er det gjennom undersøkelser påvist en annen skadeårsak enn fredet rovvilt.

Skader fra bjørn er størst i Trøndelag: Verdal, Snåsa og Steinkjer. Ulv gjør mest skade i Innlandet fylke, og utenfor ulvesonen: I Ringsaker, Stange og Løten.

Beitesesongen er ikke over, og direktoratet mener derfor at tallene kan endre seg. Erfaringsmessig er skadeomfanget fram til 1. august en god indikator for tapene i beitesesongen.

– Det er viktig å huske at det kun er en mindre andel av rovviltskader som blir oppdaget og kan undersøkes av SNO. Det mest komplette bildet over det totale tapet til rovvilt kommer senere, når statsforvalteren har gjennomført sine erstatningsoppgjør, sier Kjørstad i pressemeldingen.

– annonse nede –