Dårlig sommer for utsatt fugleart

Av Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom – Corn Crake (Crex crex), CC BY 2.0, Lenke

Norsk ornitologisk forening (NOF) melder at det har vært nok et dårlig år for åkerriksa i Norge.

NOF melder på sine hjemmesider at det ble meldt inn funn av arten, men med bare 95 hanner er 2021 et dårlig år for arten.

– annonse artikkel –

Åkerriksa lever skjult i vegetasjonen, og er derfor vanskelig å observere. Det fleste av årets funn ble gjort på Østlandet og i Rogaland. Totalt ble det notert 304 observasjoner.

Etter å ha lukket bort de funnene som antas å være dobbeltregistreringer, estimerer NOF at åkerrikse ble registrert ved minst 89 ulike lokaliteter i 2021, der rundt 95 hanner er involvert. Vi antar da at fugler rapportert som syngende, men der kjønn ikke er angitt, kan være hannfugler. I noen av tilfellene kan det som er regnet som ulike individer i realiteten være fugler som har forflyttet seg fra (nabo)lokalitetene slik at selv det foreliggende estimatet kan være for høyt, skriver NOF.

I tillegg til hannene er det rapportert tre syngende hunner i 2021. De fleste rapporterte funn er av kun én spillende fugl, men det er også noen rapporter der to individer er involvert. Ved to lokaliteter (i hhv. Rogaland og Vestland) er det registrert tre individer samtidig. Alle funn av to eller flere individer er fra Rogaland og Vestland, som er et kjernområde for arten i Norge.

– annonse nede –