Dansende blekksprut i Lofoten

Foto: Havforskningsinstituttet
– annonse top –

En dansende blekksprut viste frem sine aller beste sider da den ble fanget av et av videokameraene til Havforskningsinstituttets undervannskameraer.

– annonse inline –

Bildene er tatt på Moskenesgrunnen utenfor Lofoten i Nordland fylke i Nord-Norge. Uforstyrret av lyset fra undervannsfarkosten ”danser” blekkspruten foran kameraet. Det er snakk om blekkspruten Gonatus fabricii som kan bli opptil 35 cm lang. Den finnes i store mengder i Barentshavet og Norskehavet. Der er den viktig mat for hval, sel, fisk og sjøfugl. I Norskehavet er Gonatus hoveddietten hos spermhval, nebbhval og narhval, og utbredelsen av disse hvalartene er tett knyttet til forekomsten av blekksprut, heter det fra Havforskningsinstituttet.

– Når denne blekkspruten er under 5 cm, oppholder den seg i de øvre vannlagene. I Norskehavet har vi tidligere observert store mengder av ungeGonatus fabricii i overflaten om sommeren. Etter hvert som de vokser, vandrer blekkspruten nedover i dypet, og de voksne oppholder seg på store dyp fra 200 meter og helt ned til 3000 meter, sier Tone Falkenhaug.

I følge forskningen viser mageanalyser at spermhval alene trolig spiser 500000 tonn i norske havområder hvert år, noe som tyder på at den totale mengden av Gonatus er svært stor. Muligheten for kommersiell utnyttelse av denne arten har derfor vært drøftet. Vi har imidlertid dårlig kjennskap til både utbredelse og mengder av Gonatus i norske havområder, delvis fordi den lever på store dyp, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Intelligent
Blekksprut har den mest velutviklede hjernen blant virvelløse dyr. De kan både huske og lære.

– Gjennom å prøve å feile har blekksprut lært å åpne ølflasker, leke med ball og finne veien ut av labyrinter. Det er fremdeles mye vi ikke vet om biologi og adferd hos blekksprut, særlig hos arter som lever på store dyp. Derfor er det også knyttet mye mystikk til denne dyregruppen, sier Tone Falkenhaug.

– annonse bottom –