torsdag, oktober 22, 2020
No menu items!
More
  Hjem Rovdyr

  Rovdyr

  Forskere etterlyser trafikkdrepte rever

  Som et ledd i undersøkelser knyttet til miljøbelastning på dyr i store byer, ber forskerne publikum om å melde fra om trafikkdrepte rever i...

  Gaupejakta: Skyter 26 dyr i Midt-Norge

  Den regionale rovviltnemnda for Midt-Norge mener at det bør skytes 26 dyr under gaupejakta kommende vinter. I følge Trønder-Avisa har den regionale rovviltnemda bestemt at det maksimalt...

  Rovdyrene gjør mindre skade

  Rovdyrene i Norge gjør stadig mindre skade. Tall fra Rovbase viser at det i beitesesongen 2015 er registrert en reduksjon i antall rovdyrskader som tilsvarer...

  Jegerne må kjenne sin begrensning

  Norske jegerne må kjenne sin begrensning og ikke skyte på for lange hold eller under vanskelige forhold. Sammen med uforsvarlig skyting har Statens naturoppsyn blant annet...

  10 brunbjørn måtte bøte med livet

  Til sammen måtte 10 individer av den norske bestanden av brunbjørn bøte med livet i løpet av 2015-sesongen. Det er flere årsaker til at så...

  Slaktet nok en norsk ulvefamilie

  02.04.2013 Den norske stats ulvejegere skal forsøke å utrydde den nylig etablerte ulvefamilien i Rendalen i Hedmark fylke. Det er Direktoratet for naturforvaltning som 3....

  Krypskyttere drepte åtte ulv

  11.04.2013 En av Norges fremste ulveforskere mer enn antyder at åtte av 13 ynglende ulv har blitt drept av krypskyttere de siste årene. Ulveforsker Petter...

  Slik ble ulvene avlivet med helikopterhjelp

  04:04.2013 Det nyetablerte ulveparet i Rendalen ble skutt med hagle fra et helikopter tilhørende Jämtlandsflyg. Den ene ulven flyktet fra helikopteret i cirka 25...

  Plass til 1000 ynglende gauper

  I følge en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det plass til opp til 1000 hunngauper i Norge, eller et sted mellom...

  Amatørjegere skjøt 77 gauper

  Norske hobbyjegere har til sammen plaffet ned 77 voksne gauper i løpet av vinteren. I følge Direktoratet for naturforvaltning (DN) ble totalt 77 gauper av...

  Most Read

  Slik skal de hjelpe storsalamanderen

  Norsk institutt for naturforskning bruker 30 års erfaring med undersøkelser og restaurering av den truede storsalamanderen for å hjelpe artens overlevelse...

  70 anmeldelser for ulovlig fiske

  Statens naturoppsyn har så langt i år levert 70 anmeldelser til politiet for brudd på lakseloven. Det er 20 flere enn...

  – Ulovlig vedtak fra rovviltnemndene

  Rovviltnemndene i region fire og fem besluttet at cirka halvparten av den kritisk truede ulvestammen i Norge skal skytes - inkludert...

  Vindturbiner skaper trøbbel til havs

  Vindturbiner til havs skaper problemer for sjøfuglene. Norsk ornitologisk forening refererer til en artikkel i Marine Biology som...