fredag, desember 4, 2020
No menu items!
More
  Hjem Rovdyr

  Rovdyr

  Fri jakt på gaupe i vinter

  Fylkesmannen i Agder tillater fri jakt på gaupe i vinter, etter at rovviltnemnda i området har gjort et vedtak om dette. Leder for rovviltnemnd for...

  – Ulovlig vedtak fra rovviltnemndene

  Rovviltnemndene i region fire og fem besluttet at cirka halvparten av den kritisk truede ulvestammen i Norge skal skytes - inkludert fem flokker innenfor...

  Kan søke om erstatning for tap av husdyr

  Fristen for å søke om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt er satt til 1. november. Det melder flere av fylkesmennene rundt omkring...

  Fikk gjennomslag for strengere vern av rovdyr

  Norsk ornitologisk forening har fått gjennomslag for sitt synspunkt om at bestemmelsene rundt nødrett i naturmangfoldloven ikke var i tråd med Bernkonvensjonens bestemmelser. Dette...

  Jegerne støtter nye jaktmetoder

  Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) støtter myndighetenes bruk av nye metoder for felling av jerv; fangstbås og kunstig lys, som Klima- og miljødepartementet har...

  Slik vil de toppe ulveslakt utenfor ulvesonen

  Manglende kompetanse, vilkår som ikke er oppfylt, bryter mot nasjonal og internasjonal lov og manglende hjemmel. Det er noen av argumentene for å unngå...

  – Nye jaktmetoder bryter med konvensjonen og dyrevernloven

  – Flere av de nye jaktmetodene som har blitt tillatt av norske myndigheter, bryter med både Bernkonvensjonen og dyrevernloven. Det sier veterinær og leder i...

  Havørnklubben halvert på to år

  Havørnklubben i Bodø er halvert i løpet av to år. Det viser årsregnskapet i klubben for 2019. Det viser en omsetning på 21.000 kroner, som...

  Kriminelle får ikke jakte på ulven

  Fylkesmannen har lagt ned forbud mot at kriminelle kan være med på ulvejakta som nå pågår i Innlandet. Det går fram av Fylkesmannens tillatelse til...

  Jegere får bruke kunstig lys mot rovdyr

  Klima- og miljødepartementet har godkjent at jegere nå kan bruke kunstig lys når de skal drive lisensjakt på jerv. Det går fram av et brev...

  Forsøker å skyte ulv i innlandskommuner

  Fylkesmannen i Innlandet har ifølge flere aviser i regionen gitt tillatelse til å skyte en ulv som skal være observert i Elverum torsdag. Ifølge fylkesmannen...

  Måtte stoppe ivrige ulvejegere

  Fylkesmannen har gått til det skritt å minne ivrige ulvejegere om at de ikke får være med på ulvejakta som nå pågår i Agder. Det...

  Most Read

  Lanserer kartportal som skal øke kunnskapen

  En såkalt kartportal skal bidra til å øke kunnskapen om naturen. Det opplyser klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding, hvor det går fram...

  Dialog om den norsk-svenske reindriften

  På initiativ fra statsråd Olaug Bollestad er det gjennomført et møte om den grenseoverskridende reindriften med svenske myndigheter. Det digitale møtet ble gjennomført på administrativt...

  Ber deg melde fra om spor fra store rovdyr

  Fylkesmannen i Oslo og Viken ber i disse dager folk om å melde fra om spor fra store rovdyr som gaupe, jerv og ulv. Når...

  Rundballeplast i 43 elver på Vestlandet

  Miljøpartiet de grønne stilte nylig et spørsmål til Landbruks- og matdepartementet om hvordan regjeringen vil stanse forsøpling fra rundballeplast. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har...