torsdag, november 26, 2020
No menu items!
More
  Hjem Rovdyr

  Rovdyr

  Kan søke om erstatning for tap av husdyr

  Fristen for å søke om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt er satt til 1. november. Det melder flere av fylkesmennene rundt omkring...

  Fikk gjennomslag for strengere vern av rovdyr

  Norsk ornitologisk forening har fått gjennomslag for sitt synspunkt om at bestemmelsene rundt nødrett i naturmangfoldloven ikke var i tråd med Bernkonvensjonens bestemmelser. Dette...

  Jegerne støtter nye jaktmetoder

  Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) støtter myndighetenes bruk av nye metoder for felling av jerv; fangstbås og kunstig lys, som Klima- og miljødepartementet har...

  Slik vil de toppe ulveslakt utenfor ulvesonen

  Manglende kompetanse, vilkår som ikke er oppfylt, bryter mot nasjonal og internasjonal lov og manglende hjemmel. Det er noen av argumentene for å unngå...

  – Nye jaktmetoder bryter med konvensjonen og dyrevernloven

  – Flere av de nye jaktmetodene som har blitt tillatt av norske myndigheter, bryter med både Bernkonvensjonen og dyrevernloven. Det sier veterinær og leder i...

  Havørnklubben halvert på to år

  Havørnklubben i Bodø er halvert i løpet av to år. Det viser årsregnskapet i klubben for 2019. Det viser en omsetning på 21.000 kroner, som...

  Kriminelle får ikke jakte på ulven

  Fylkesmannen har lagt ned forbud mot at kriminelle kan være med på ulvejakta som nå pågår i Innlandet. Det går fram av Fylkesmannens tillatelse til...

  Jegere får bruke kunstig lys mot rovdyr

  Klima- og miljødepartementet har godkjent at jegere nå kan bruke kunstig lys når de skal drive lisensjakt på jerv. Det går fram av et brev...

  Forsøker å skyte ulv i innlandskommuner

  Fylkesmannen i Innlandet har ifølge flere aviser i regionen gitt tillatelse til å skyte en ulv som skal være observert i Elverum torsdag. Ifølge fylkesmannen...

  Måtte stoppe ivrige ulvejegere

  Fylkesmannen har gått til det skritt å minne ivrige ulvejegere om at de ikke får være med på ulvejakta som nå pågår i Agder. Det...

  Nå skal ulven skytes

  En ulv som har tilhold i flere kommuner på Sørlandet skal skytes. Det har Fylkesmannen i Agder bestemt. Det er gitt tillatelse til felling av...

  Kan skyte 16 jerv i dette fylket

  Rovviltnemnda i Nordland tillater at 16 jerv, hvorav åtte tisper, kan skytes gjennom statens kvote for lisensfelling. Det er åpnes ikke for jakt innenfor...

  Most Read

  Rotevatn godkjenner nedslakting av 27 ulver

  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (Venstre) har gitt klarsignalet for nedslakting av 27 ulver utenfor Norges ulvesone. Ifølge en pressemelding fra departementet starter lisensfellinga av...

  Departementet gikk på en alvorlig smell

  Sivilombudsmannen gir miljøorganisasjonene NOAH og Norsk ornitologisk forening (NOF) medhold i at dyrevelferd er et relevant hensyn som må tas for utsatte fasaner og...

  Lidelsene ved jakta må frem i lyset

  Et rådyr med avskutt kjeve og spiserør stod i høst utenfor et hus i Nannestad og pep. I sin nød oppsøkte det mennesker for...

  Jegerforbundet krever nye metoder mot ulv

  Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) ønsker ikke økte bestander av rovdyr i Norge. Til to departement har de opplyst at nye metoder må tas...