tirsdag, april 7, 2020
No menu items!
More
  Hjem Nyheter

  Nyheter

  Oppsynet hindres av virusutbruddet

  Statens Naturoppsyn (SNO) kan ikke lengre drive oppsyn på samme nivå som før utbruddet av koronasmitte. Det kan bety usikker registrering...

  Gribb på norgesturné slått i bakken ved vindmølle

  En munkegribb som har vært på ferie i Norge i mer enn 10 måneder, endte nesten sitt liv da den trolig...

  Det blir faktisk flere ville tigere i verden

  Det blir flere tigere i verden, men ikke så mange som man håpet på. En rapport fra WWF...

  Koronatiltak har uventede miljøeffekter også i Norge

  Korona-tiltakene som er innført for å redusere smitte i befolkningen, medfører redusert utslipp fra transportsektoren på 40 prosent på landsbasis.

  AUF mener Arbeiderpartiet svikter rovdyrene

  Det skriver Jan Halvor Vaag Endrerud, miljøpolitisk talsperson i AUF i et innlegg i avisen Driva, sammen med WWF OG NOAH....

  Bygger nye boliger til denne skapningen

  Minken gjør stor skade på bestandene av makrellterne. Derfor bygger fuglevenner i Mandal nye boliger til hekketida. Norsk...

  Disse 18 områdene skal utredes for vern

  18 områder i Nordland fylke skal vurderes vernet etter at de nå er kartlagt.

  – Hensyn til dyrevelferd kan ikke tilsidesettes

  Mattilsynet har besluttet at dyrevernsnemndene ikke selv skal utføre inspeksjoner eller fatte vedtak. Dette vil føre til at Mattilsynet i enda...

  Mattilsynet fjerner kontrollvirksomheten i dyrevernnemdene

  Mattilsynet har endret instruksen til dyrevernnemndene, som ikke lengre skal gjennomføre kontroller eller gjøre vedtak. Endringene gjøres for å gjøre det...

  – Hijakt på jerv er miljøkriminalitet i statlig regi

  Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter – reagerer sterkt på at regjeringen tar opp praksisen med ekstraordinært uttak av jervunger.

  Nå kan du få 2000 kroner fra Mattilsynet

  Mattilsynet utbetaler 2000 kroner til de som melder fra om syke og selvdøde villsvin. Dette gjelder både for dyr som er...

  Ber folk unngå å mate rottene i disse smittetider

  Avfall Norge oppfordrer folk til å ikke mate rottene i en situasjon med omfattende smittespredning i befolkningen. Nå er det viktigere...

  Most Read

  Kampen mot skrantesyke går ikke i riktig retning

  Det skytes for lite elg og hjort i Nordfjella, det samme området hvor villreinen ble utryddet som et ledd i kampen...

  Ni råd for koronasikkert friluftsliv

  En rekke friluftsorganisasjoner går sammen med Miljødirektoratet og Helsedirektoratet om ni felles råd for en god og trygg tur i naturen.

  Støtter 50 prosjekter som rydder i marin forsøpling

  Miljødirektoratet har besluttet å støtte 50 prosjekter finansielt, som skal forebygge og redusere marin forsøpling Siden 2015 har...

  Jegere får bruke kunstig lys under jakt på villsvin

  Miljødirektoratet tillater å bruke fastmontert kunstig lyskilde under åtejakt på villsvin. Tillatelsen gjelder også ettersøk av villsvin.