lørdag, august 8, 2020
No menu items!
More
  Hjem Nyheter

  Nyheter

  Øker sikkerheten for skipstrafikk i sårbare områder i Arktis

  Et nytt prosjekt skal styrke kompetansen blant aktører som opererer i polare strøk. Målet er økt sikkerhet for skipsfarten i Arktis.

  Skjerper straffene for fire ulike «miljølover» i Norge

  Regjeringen trapper opp kampen mot miljøkriminialitet og øker strafferammene i forurensningsloven, naturmangfoldloven, svalbardmiljøloven og produktkontrolloven. – Miljøkriminalitet er...

  Hever strafferammen for miljøkriminalitet

  – Ved å heve strafferammene for miljøkriminalitet, gir vi et tydelig signal om alvorligheten av denne typen...

  Bestanden av bjørn langt under nasjonalt mål for Norge

  Rovdata har kommet fram til at det i 2018 til sammen ble registrert 138 ulike individer av brunbjørn. Beregningene fra Rovdata...

  – På et nivå andre land bare kan drømme om

  – Det kan være diskusjoner om nøyaktig antall rovdyr her i landet, men vi må huske at vi er på et...

  – Norske myndigheter prioriterer næringen fremfor å beskytte truede rovdyr

  NOAH reagerer på at Klima- og miljødepartementet ville ikke ta stilling til hvorvidt rovviltnemndene i region 4 og 5 hadde myndighet til...

  Fuglevenner: – En særdeles skjev fremstilling

  – Oter er ikke årsaken til ærfuglenes tilbakegang i fylket, og vil heller aldri bli det. Det er derfor en særdeles...

  Myter og fakta om oteren – Fylkesmannen forklarer

  Fylkesmannen i Nordland blir ofte kontaktet av folk om observasjoner av oter, påkjørsler av oter og ulike konflikter knyttet til oter. Her gir fylkesmannen...

  Så mange ulver mener forskerne det er i Norge akkurat nå

  Det er så langt i vinter påvist 99-102 ulver innenfor Norges grenser. 64-66 av dem er kun påvist i Norge, 23-24 er påvist på...

  Regjeringen gir millioner til felling av 33.000 grønlandssel

  Regjeringen har besluttet å bruke 2,5 millioner kroner til felling av til sammen 33.000 grønlandssel. Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en pressemelding at det for...

  Nå støtter han felling av flere ulv i Hedmark og Akershus

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen støtter rovviltnemndene og tillater lisensfelling av inntil fire ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus. I følge en pressemelding fra...

  Anbefaler frivillig vern for nasjonalpark i Østmarka

  Miljødirektoratet mener at en nasjonalpark i Østmarka ved Oslo må omfatte vern av offentlig eid og privateid skog, og forutsetter at privateid skog innlemmes...

  Most Read

  – Stortingets rovviltforlik i strid med Naturmangfoldloven og Grunnloven

  Kronikk av Tormod Vaaland Burkey, forfatter og doktor innen populasjonsdynamikk/ bevaringsbiologi Dagbladets lederavdeling har en god leder 5....

  Laveste utslipp på 27 år

  Klima- og miljødepartementet melder at nye og korrigerte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene i 2019 ikke har vært så...

  – Feil å legge jaktbare viltarter til landbruksdepartementet

  – I januar 2018 kunngjorde regjeringen at forvaltningsansvaret for jaktbare viltressurser skulle flyttes fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet...

  – På tide at Norge bremser oljepolitikken

  Det er helt feil med nok en utlysning. Det mener leder Silje Ask Lundberg i Norges naturvernforbund. Naturvernforbundet...