tirsdag, april 7, 2020
No menu items!
More
  Hjem Nyheter

  Nyheter

  – Ser ingen lyspunkter for klimaet

  – De negative effektene av koronakrisen er blant annet at folk mister jobben sin og livsgrunnlaget sitt, og havner i nød...

  Turistforeingen er i trøbbel etter korona

  Den norske turistforening er i krise. Det melder Dagens Næringsliv. Turistforeningen frykter tap på over 100 millioner kroner,...

  Krever stopp jakt på ærfugl, funnet helt avmagret

  Norsk ornitologisk forening krever stans i jakt på ærfugl, etter at en rekke ærfugl er funnet utmagret i Sør-Norge.

  Krever forbud mot hogst i hekke- og yngletiden, mener det er ulovlig

  – Hogst i hekke- og yngletiden bryter med loven og kan ikke tillates. Det mener organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter.

  Tamreindrifta tåler ikke store snømengder i nord

  På tross av at myndighetene mener at det ikke er for høye reintall i tamreindrifta, opplever næringa en alvorlig beitekrise i...

  Mystisk ozonhull over Arktis

  Forskere har oppdaget et mystisk ozonhull over Arktisk, som ikke var der i samme periode i fjor. Det viser ferske satellittbilder...

  Frykter for villaks og sjøørret under koronakrisen

  En rekke organisasjoner frykter at koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten. Bakgrunnen er at Fiskeriministeren ifølge...

  Jakthunder og jegere sprer skrantesyke til nye områder

  Jakthunder og jegere utgjør en smittefare for hjorteviltet. Det går fram av en utredning som hjorteviltportalen.no viser til.

  Slipper sauene ut i skrantesykeland

  Selv om ordningen med å bruke strøsalt i stedet for saltslikkestein var mislykket i fjor, blir sauene likevel sluppet ut i...

  Protestene mot vindkraft på Andøya vant fram hos ministeren

  Olje- og energidepartementet omgjorde mandag NVEs vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid for Andmyran vindkraftverk. Dermed tas klagene...

  Jubler for nei til Andmyran vindkraftverk, men avventer

  Naturvernforbundet jubler for at Olje- og energidepartementet sier nei til å utsette fristen for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk.

  Haram vindkraftverk får utvide

  Olje- og energidepartementet opprettholder NVEs godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan og detaljplan sammen med utvidelse av konsesjonstiden fra 25 til...

  Most Read

  Kampen mot skrantesyke går ikke i riktig retning

  Det skytes for lite elg og hjort i Nordfjella, det samme området hvor villreinen ble utryddet som et ledd i kampen...

  Ni råd for koronasikkert friluftsliv

  En rekke friluftsorganisasjoner går sammen med Miljødirektoratet og Helsedirektoratet om ni felles råd for en god og trygg tur i naturen.

  Støtter 50 prosjekter som rydder i marin forsøpling

  Miljødirektoratet har besluttet å støtte 50 prosjekter finansielt, som skal forebygge og redusere marin forsøpling Siden 2015 har...

  Jegere får bruke kunstig lys under jakt på villsvin

  Miljødirektoratet tillater å bruke fastmontert kunstig lyskilde under åtejakt på villsvin. Tillatelsen gjelder også ettersøk av villsvin.