fredag, juni 5, 2020
No menu items!
More
  Hjem Naturvern

  Naturvern

  Bør gravlegge gigantiske veiprosjekter

  Naturvernforbundet reagerer på at selskapet Nye Veier foreslår å bygge ut E134 til en firefelts motorvei for 110 km/t. Det skal...

  Positive tiltak er kritisk viktig for sjøfuglene

  Når regjeringen skal lage en handlingsplan for norske sjøfugler i 2020, er det viktig med positive tiltak for norske sjøfuglbestander.

  Ønsker ikke «natur light» nær nasjonalparken

  Norsk ornitologisk forening i Aust-Agder reagerer på at rådmannen i Arendal anbefaler et «camping light» når politikerne skal regulere Hovedodden, som...

  Bruker store summer på å gjenskape våtmark

  Det svenske Naturvårdsverket skal i 2020 bruke 37 millioner på å gjenskape våtmark. I forbindelse med den internasjonale...

  Vurderer vern av elfenbenslav, olivenskog og kalkmark

  Klima- og miljødepartementet skal vurdere flere tiltak for å ta vare på to sterkt truede naturtyper og en sterkt truet art.

  Naturvernforbundet stiller avgjørende krav til ferske ministre

  Naturvernforbundet stiller klare krav til flere av de nye ministerne i Erna Solbergs regjering. Naturvernforbundet mener at det...

  – Hvem er kjøperne av våre felles skoger?

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A). Han har bedt...

  – Dagens lovverk beskytter ikke rovfuglene

  – Dommen en klar indikasjon på at dagens lovverk ikke beskytter rovfuglene i Norge godt nok. Det skriver...

  – Neste bølge kan komme i 2021

  − Pukkellaksens spesielle biologi gjør at det foreløpig kun er i oddetallsår vi forventer store innsig til norske vassdrag. Det vil si...

  Vindkraft i konflikt med nettverk av naturområder

  En rekke naturområdet som kommer under Bernkonvensjonens såkalte «Emerald Network» er berørt av vindkraftplaner i Norge. Disse må reddes før det...

  Her kommer det nytt senteret for rovdyr

  Klima- og miljødepartementet har besluttet at et nytt besøkssenter for rovdyr skal ligge i Koppang i Stor-Elvdal. Dette er samme område...

  Du kan påvirke Oslofjordens framtid

  Folk som bryr seg om Oslofjorden får mulighet til å gi sine innspill til ny helhetlig plan for Oslofjorden.

  Most Read

  Villig til å ofre ulven på det politiske alteret

  Frp har ikke nådd fram i sine forhandlinger med regjeringen om rovdyrpolitikken, og er nå villig til å ofre ulven på det...

  Velger undervannsdrone framfor trål på havbunnen

  Regjeringa ber Havforskningsinstituttet bruke 75 millionar kroner på utstyr som seildrone og undervannsdrone for å få til en bedre overvåking av kysten.

  Sauebønder får ikke felle ulv

  Miljødirektoratet har avslått en søknad fra Nordre Land Sau og Geit sin søknad om skadefelling i Nordre Land kommune i Innlandet.

  Rovdyrkonflikten økte da lokalt ulvereviret ble tømt

  Våler kommune rapporterer til Miljødirektoratet at mange av konfliktene rundt ulv faktisk økte etter at et lokalt ulverevir ble tømt.