søndag, mars 7, 2021
No menu items!
More
  Hjem Naturvern

  Naturvern

  Jervens rykte som lystmorder er sterkt overdrevet

  Jerven er kjent som et beryktet rovdyr, men ryktet som lystmorder viser seg nå å være sterkt overdrevet, i følge en ny studie. To...

  Rømt oppdrettslaks er den største trusselen mot norsk villaks

  To nye analyser fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning kommer til samme konklusjon: Rømt oppdrettslaks er den menneskelige påvirkningsfaktoren som utgjør den største trusselen mot...

  Krever stans i gaupejakta til vinteren

  Den internasjonale naturvernorganisasjonen WWF mener at jegerne ikke skal få jakte gaupe til vinteren. Begrunnelsen er klar: nye tall fra Rovdata viser at antall...

  Færre søknader om rovvilterstatning

  For andre år på rad er det en klar nedgang både i antall søknader om rovvilterstatning knyttet til antall sau og lam som er...

  Miljødirektoratet lanserer naturindeks

  Miljødirektoratet gir ut sin andre utgave av naturindeks for Norge den 24. november og inviterer til lanseringsseminar i Trondheim samme dag. Hvordan er tilstanden i...

  Jervens herjinger kan enkelt reduseres

  Nesten halvparten av skadene jerven gjør på sau blir påvist fra 1. september og ut året. Å sanke sauene tidligere i områder hvor jerven...

  Natur- og kulturarven i Skibotndalen vant

  Naturvernforbundet jubler for at Troms Kraft har fått avslag på å bygge Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune. – Dette vindkraftverket hadde store konsekvenser for...

  DNA-analyse avslører hummer

  DNA-analyser bekrefter at det i høst er fanget to amerikanske hummere langs kysten. Denne arten er uønsket i Norge. Ekstra bekymringsfullt er det at...

  Fengsel for å skyte vandrefalk

  Jæren tingrett har dømt en person til 25 dagers ubetinget fengsel for å ha skutt en vandrefalk ved Orrevannet på Jæren i Rogaland. Vandrefalken...

  Gavepakke til reirplyndrere

  Norsk ornitologisk forening er i harnisk over regjeringens nye forslag som de mener vil gi dårligere skjerming av opplysninger om sensitive arter. Om forslage...

  Forskere etterlyser trafikkdrepte rever

  Som et ledd i undersøkelser knyttet til miljøbelastning på dyr i store byer, ber forskerne publikum om å melde fra om trafikkdrepte rever i...

  10000 nye prøver til hvelvet på Svalbard

  Fem genbanker og forskningssentre på fire kontinenter deponerte frø til årets femte og siste åpning av det globale frøhvelvet på Svalbard. Til sammen ble...

  Most Read