tirsdag, april 7, 2020
No menu items!
More
  Hjem Naturvern

  Naturvern

  Protestene mot vindkraft på Andøya vant fram hos ministeren

  Olje- og energidepartementet omgjorde mandag NVEs vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid for Andmyran vindkraftverk. Dermed tas klagene...

  Jubler for nei til Andmyran vindkraftverk, men avventer

  Naturvernforbundet jubler for at Olje- og energidepartementet sier nei til å utsette fristen for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk.

  Det blir faktisk flere ville tigere i verden

  Det blir flere tigere i verden, men ikke så mange som man håpet på. En rapport fra WWF...

  Bygger nye boliger til denne skapningen

  Minken gjør stor skade på bestandene av makrellterne. Derfor bygger fuglevenner i Mandal nye boliger til hekketida. Norsk...

  Disse 18 områdene skal utredes for vern

  18 områder i Nordland fylke skal vurderes vernet etter at de nå er kartlagt.

  Ny rapport: – Nordmenn vil ha sterkere vern av ulv

  – Nordmenn flest vil ha sterkere vern av ulv og andre truede dyr. Det mener NOAH – for dyrs rettigheter –...

  Styrker miljøreglene på Svalbard

  Regjeringen ønsker å stramme inn regelverket for natur og kulturminner på Svalbard. Målet er å styrke vernet av...

  Bør gravlegge gigantiske veiprosjekter

  Naturvernforbundet reagerer på at selskapet Nye Veier foreslår å bygge ut E134 til en firefelts motorvei for 110 km/t. Det skal...

  Positive tiltak er kritisk viktig for sjøfuglene

  Når regjeringen skal lage en handlingsplan for norske sjøfugler i 2020, er det viktig med positive tiltak for norske sjøfuglbestander.

  Ønsker ikke «natur light» nær nasjonalparken

  Norsk ornitologisk forening i Aust-Agder reagerer på at rådmannen i Arendal anbefaler et «camping light» når politikerne skal regulere Hovedodden, som...

  Bruker store summer på å gjenskape våtmark

  Det svenske Naturvårdsverket skal i 2020 bruke 37 millioner på å gjenskape våtmark. I forbindelse med den internasjonale...

  Vurderer vern av elfenbenslav, olivenskog og kalkmark

  Klima- og miljødepartementet skal vurdere flere tiltak for å ta vare på to sterkt truede naturtyper og en sterkt truet art.

  Most Read

  Kampen mot skrantesyke går ikke i riktig retning

  Det skytes for lite elg og hjort i Nordfjella, det samme området hvor villreinen ble utryddet som et ledd i kampen...

  Ni råd for koronasikkert friluftsliv

  En rekke friluftsorganisasjoner går sammen med Miljødirektoratet og Helsedirektoratet om ni felles råd for en god og trygg tur i naturen.

  Støtter 50 prosjekter som rydder i marin forsøpling

  Miljødirektoratet har besluttet å støtte 50 prosjekter finansielt, som skal forebygge og redusere marin forsøpling Siden 2015 har...

  Jegere får bruke kunstig lys under jakt på villsvin

  Miljødirektoratet tillater å bruke fastmontert kunstig lyskilde under åtejakt på villsvin. Tillatelsen gjelder også ettersøk av villsvin.