tirsdag, oktober 13, 2020
No menu items!
More
  Hjem Naturvern

  Naturvern

  Lundberg går av som leder til våren

  Leder Silje Ask Lundberg har i helga informert landsstyremøtet i Naturvernforbundet at hun ikke tar gjenvalg til våren. Ifølge...

  Jeger får kjøre ATV i sårbart verneområde

  En jeger i Nordland har fått tillatelse til å kjøre ATV i et sårbart naturreservat i Narvik kommune. Det...

  – Unikt arbeid med å gjenskape natur

  – Her er det gjort et helt unikt arbeid for å gjenskape store naturområder. Dette viser at vi kan reparere ødelagt natur.

  Innfører nye hastetiltak mot skrantesyke

  Mattilsynet innfører nye hastetiltak mot smitte av skrantesyke. For å hindre at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke (CWD)...

  Krise for sjøfuglkoloni

  Norsk ornitologisk forening ber statsråd Sveinung Rotevatn komme på banen for å redde den største sjøfuglkolonien i Midt-Norge.

  Fyller elveutløp for fem minutter raskere motorvei

  Nye Veier AS har planer om å fylle ut 50.000 kvadratmeter i brakkvannsbassenget ved Stjørdalselvas utløp. Hensikten er...

  Frykter hubroen blir fortrengt

  Norsk ornitologisk forening frykter at hubroen skal bli fortrengt i et planlagt næringsområde ved Ellingsundet i Frøya kommune i Trøndelag.

  Forsvarsministeren beklager ødeleggelser i naturreservat

  – Det er svært beklagelig at Forsvarsbygg, i forbindelse med gjennomføring av prosjektet som etablerer perimetersikring på basen, ikke har klart...

  Utlyser dusør på rømt oppdrettslaks

  Etter at Fiskeridirektoratet har åpnet for dusørfiske etter rømt oppdrettslaks på Trøndelagskysten, får fiskere nå 500 kroner per fisk de får...

  USA rasler med sablene; Norge frykter fiskeri-konsekvenser

  Fra 2022 forbyr USA store bifangster i fiskeriene. Dermed tvinges Norge til å redusere den enorme bifangsten av sjøpattedyr.

  Fjernes i løpet av en ettermiddag

  En rekke naturvernorganisasjoner mener at regjeringen Solberg vil tillate at unike natur- og friluftsområder kan bli fjernet i løpet av en...

  Derfor plyndrer isbjørnen fugleholmer på Svalbard

  Norsk polarinstitutt mener at et varmere klima med mindre havis er en av årsakene til at det for isbjørnen er vanskelig...

  Most Read

  Slik skal de hjelpe storsalamanderen

  Norsk institutt for naturforskning bruker 30 års erfaring med undersøkelser og restaurering av den truede storsalamanderen for å hjelpe artens overlevelse...

  70 anmeldelser for ulovlig fiske

  Statens naturoppsyn har så langt i år levert 70 anmeldelser til politiet for brudd på lakseloven. Det er 20 flere enn...

  – Ulovlig vedtak fra rovviltnemndene

  Rovviltnemndene i region fire og fem besluttet at cirka halvparten av den kritisk truede ulvestammen i Norge skal skytes - inkludert...

  Vindturbiner skaper trøbbel til havs

  Vindturbiner til havs skaper problemer for sjøfuglene. Norsk ornitologisk forening refererer til en artikkel i Marine Biology som...