lørdag, august 8, 2020
No menu items!
More
  Hjem Naturvern

  Naturvern

  400.000 nordmenn har en spesiell holdning til illegale ulvedrap

  Mer enn 400.000 nordmenn mener at det er fullstendig akseptabelt å skyte ulv ulovlig. En undersøkelse fra Norsk...

  «Fuglene er ikke bare vakre skapninger»

  At dvergspetten hilser dagen velkommen i oreskogen tidlig en vårmorgen, eller at tjelden bringer bud om sol og varme i ditt nærmeste...

  Grepene for å få en fuglevennlig kattepus

  Fuglenes hekkesesong er her, og det er opp til oss mennesker å minimere forstyrrelse og skade. Har du katt er det...

  Har holdt på med denne siden 1995

  Så tidlig som i 1995 startet de første registreringene av denne arten. Og nå fortsetter de ufortrødent videre.

  Nærmer seg tusen nye hytter i villreinens beste leveområder

  Bygging av hytter truer eksistensen til villrein i Rondane. Det mener Naturvernforbundet i Oppland. Reinen har vært vernet siden...

  Svenskene går motsatt vei i rovdyrpolitikken

  Svenske myndighetene går motsatt vei av Norge, og fastsetter minimumstall for rovdyr. Naturvårdsverket, som tilsvarer det norske Miljødirektoratet,...

  Fraråder lakseoppdrett ved viktig sjøfuglområde

  Eksperter advarer sterkt mot at det opprettes oppdrettsanlegg ved et av landets viktigste sjøfuglområder. NRK skriver at oppdrettsnæringen...

  Beskytter truet natur i nordnorsk landskap

  Gjennom en tilskuddsordning for truede arter har Fylkesmannen i Nordland tildelt midler til en rekke grunneiere og andre som skjøtter verdifulle...

  Finsk-russisk ulv har etablert seg i ulvesonen

  En genetisk viktig ulv med finsk-russisk opphav har etablert seg med ei tispe i Deisjøreviret. – Etter en...

  – Noen områder må skjermes sterkere

  Jæren landskapsvernområde har etablering av en ny besøksstrategi ute på høring, og der ønsker Norsk ornitologisk forening neon endringer før de...

  Mer enn 220 døde fugl i Oslofjorden, dette vil Sveinung Rotevatn gjøre

  Mer enn 220 fugler er funnet i Oslofjorden, derav seks ærfugl som er døde av avmagring og utsatt for parasitter.

  Advarer mot «genetisk eksperiment» for villreinstammen i Nordfjella

  Enkelte krefter tar til orde for å bruke simler fra tamrein for å reetablere villreinstammen i Nordfjella. Det...

  Most Read

  – Stortingets rovviltforlik i strid med Naturmangfoldloven og Grunnloven

  Kronikk av Tormod Vaaland Burkey, forfatter og doktor innen populasjonsdynamikk/ bevaringsbiologi Dagbladets lederavdeling har en god leder 5....

  Laveste utslipp på 27 år

  Klima- og miljødepartementet melder at nye og korrigerte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene i 2019 ikke har vært så...

  – Feil å legge jaktbare viltarter til landbruksdepartementet

  – I januar 2018 kunngjorde regjeringen at forvaltningsansvaret for jaktbare viltressurser skulle flyttes fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet...

  – På tide at Norge bremser oljepolitikken

  Det er helt feil med nok en utlysning. Det mener leder Silje Ask Lundberg i Norges naturvernforbund. Naturvernforbundet...