fredag, mai 29, 2020
No menu items!
More
  Hjem Miljø

  Miljø

  Mer penger til marin forsøpling

  Regjeringen vil fortsette sin sterke innsats mot marin forsøpling og mikroplast, og forslår derfor en økning på 35 mill. kroner i budsjettet til bl.a....

  Satser som leiande havnasjon

  Regjeringa har som mål at Noreg skal vere ein leiande havnasjon, og i budsjettet for 2019 så satsar regjeringa stort på havet og havnæringane...

  Bruker millioner på forskningstokt i Antarktis

  Regjeringa foreslår å løyve 37,5 millionar kroner i 2019 til eit forskingstokt til Antarktis vinteren 2018-2019. Toktet skal styrkje kunnskapen om krillen si rolle...

  Meir kunnskap om havets helse

  Regjeringa vil styrkje kunnskap om havets helse og foreslår å setje av 30 millionar kroner i budsjettet for 2019. - Eit av FNs bærekraftsmål er...

  Auka næringsverksemd i jord- og skogbruk, klimatiltak og dyrehelse

  Satsing på skogsvegar og tømmerkaier. Meir forsking på skog og klima. Ein jordbruksavtale som gir grunnlag for prosentvis lik inntektsvekst som andre grupper. Ekstra...

  Regjeringen rapporterer etter klimaloven

  For første gang rapporterer regjeringen etter klimaloven. I årets rapportering blir det redegjort for historiske utslipp og oppdaterte utslippsframskrivinger, skriver regjeringen i en pressemelding...

  – Kjøttproduksjonen kan ikke «fredes» av politikerne lenger

  Samme dag som FNs klimapanel advarer om at vi har bare få år på å bremse klimakrisen, og at overgang til plantebasert mat er...

  Oppdrettsanlegg får innført forbud, i følge statsråd

  Etter protester fra blant annet miljøbevegelsen, innføres det nå forbud ved oppdrettsanlegg på kysten. Fiskeriminister Harald T. Nesvik har bestemt seg for å forby utslipp...

  Mer miljøgift i isbjørn og fjellrev – spesielt høyt i næringskjeden

  Forskere ved Norsk polarinstitutt har funnet økende nivåer av miljøgifter hos isbjørn og fjellrev. Nivåene er spesielt høyt blant dyr som har en marin...

  Regjeringen inngår miljøavtale med næringslivet

  Klima- og miljødepartementet har inngått ny miljøavtale med 15 næringsorganisasjoner om reduksjon i utslippene av helse- og miljøskadelige nitrogen-oksider (NOX). Virksomheter som slutter seg til...

  Plast i matfatet – kronikk av klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen

  Av: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen Plastforsøplingen av havet øker med skremmende hastighet og har også nådd Arktis. Den er en alvorlig trussel mot miljøet...

  Store forventninger til ny klima- og miljøminister

  – Det er på høy tid at regjeringen Solberg fører en mer ansvarlig miljø- og klimapolitikk. Vi ønsker Ola Elvestuen velkommen som klima- og...

  Most Read

  Villig til å ofre ulven på det politiske alteret

  Frp har ikke nådd fram i sine forhandlinger med regjeringen om rovdyrpolitikken, og er nå villig til å ofre ulven på det...

  Velger undervannsdrone framfor trål på havbunnen

  Regjeringa ber Havforskningsinstituttet bruke 75 millionar kroner på utstyr som seildrone og undervannsdrone for å få til en bedre overvåking av kysten.

  Sauebønder får ikke felle ulv

  Miljødirektoratet har avslått en søknad fra Nordre Land Sau og Geit sin søknad om skadefelling i Nordre Land kommune i Innlandet.

  Rovdyrkonflikten økte da lokalt ulvereviret ble tømt

  Våler kommune rapporterer til Miljødirektoratet at mange av konfliktene rundt ulv faktisk økte etter at et lokalt ulverevir ble tømt.