lørdag, august 8, 2020
No menu items!
More
  Hjem Miljø

  Miljø

  Riksadvokaten: For liten innsats mot miljøskadelig oljevirksomhet

  Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt i petroleumsvirksomheten i nordområdene. Mangel på samarbeid kan i verste fall få svært...

  Marin forsøpling får større internasjonal oppmerksomhet

  FNs miljøministermøte har i Nairobi 15.mars vedtatt å styrke det internasjonale samarbeidet mot marin forsøpling og mikroplast. Enorme mengder plastavfall tilflyter havene, og blir...

  Norsk minister valgt til president for FNs miljøforsamling

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ble i Nairobi i Kenya 15. mars valgt til president for FNs miljøforsamling. Han har vervet i to år,...

  Verdens nordligste hummerbestand vernes mot oppdrett og lusemidler

  I en analyse om miljørisiko har Asplan-niva konkludert med at lusemidler kan true verdens nordligste hummerbestand. Derfor har Fylkesmannen i Nordland avslått en søknad...

  Mer penger til marin forsøpling

  Regjeringen vil fortsette sin sterke innsats mot marin forsøpling og mikroplast, og forslår derfor en økning på 35 mill. kroner i budsjettet til bl.a....

  Satser som leiande havnasjon

  Regjeringa har som mål at Noreg skal vere ein leiande havnasjon, og i budsjettet for 2019 så satsar regjeringa stort på havet og havnæringane...

  Bruker millioner på forskningstokt i Antarktis

  Regjeringa foreslår å løyve 37,5 millionar kroner i 2019 til eit forskingstokt til Antarktis vinteren 2018-2019. Toktet skal styrkje kunnskapen om krillen si rolle...

  Meir kunnskap om havets helse

  Regjeringa vil styrkje kunnskap om havets helse og foreslår å setje av 30 millionar kroner i budsjettet for 2019. - Eit av FNs bærekraftsmål er...

  Auka næringsverksemd i jord- og skogbruk, klimatiltak og dyrehelse

  Satsing på skogsvegar og tømmerkaier. Meir forsking på skog og klima. Ein jordbruksavtale som gir grunnlag for prosentvis lik inntektsvekst som andre grupper. Ekstra...

  Regjeringen rapporterer etter klimaloven

  For første gang rapporterer regjeringen etter klimaloven. I årets rapportering blir det redegjort for historiske utslipp og oppdaterte utslippsframskrivinger, skriver regjeringen i en pressemelding...

  – Kjøttproduksjonen kan ikke «fredes» av politikerne lenger

  Samme dag som FNs klimapanel advarer om at vi har bare få år på å bremse klimakrisen, og at overgang til plantebasert mat er...

  Oppdrettsanlegg får innført forbud, i følge statsråd

  Etter protester fra blant annet miljøbevegelsen, innføres det nå forbud ved oppdrettsanlegg på kysten. Fiskeriminister Harald T. Nesvik har bestemt seg for å forby utslipp...

  Most Read

  – Stortingets rovviltforlik i strid med Naturmangfoldloven og Grunnloven

  Kronikk av Tormod Vaaland Burkey, forfatter og doktor innen populasjonsdynamikk/ bevaringsbiologi Dagbladets lederavdeling har en god leder 5....

  Laveste utslipp på 27 år

  Klima- og miljødepartementet melder at nye og korrigerte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene i 2019 ikke har vært så...

  – Feil å legge jaktbare viltarter til landbruksdepartementet

  – I januar 2018 kunngjorde regjeringen at forvaltningsansvaret for jaktbare viltressurser skulle flyttes fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet...

  – På tide at Norge bremser oljepolitikken

  Det er helt feil med nok en utlysning. Det mener leder Silje Ask Lundberg i Norges naturvernforbund. Naturvernforbundet...