onsdag, august 5, 2020
No menu items!
More
  Hjem Miljø

  Miljø

  Støtter 50 prosjekter som rydder i marin forsøpling

  Miljødirektoratet har besluttet å støtte 50 prosjekter finansielt, som skal forebygge og redusere marin forsøpling Siden 2015 har...

  – Ser ingen lyspunkter for klimaet

  – De negative effektene av koronakrisen er blant annet at folk mister jobben sin og livsgrunnlaget sitt, og havner i nød...

  Protestene mot vindkraft på Andøya vant fram hos ministeren

  Olje- og energidepartementet omgjorde mandag NVEs vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid for Andmyran vindkraftverk. Dermed tas klagene...

  Jubler for nei til Andmyran vindkraftverk, men avventer

  Naturvernforbundet jubler for at Olje- og energidepartementet sier nei til å utsette fristen for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk.

  Haram vindkraftverk får utvide

  Olje- og energidepartementet opprettholder NVEs godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan og detaljplan sammen med utvidelse av konsesjonstiden fra 25 til...

  Koronatiltak har uventede miljøeffekter også i Norge

  Korona-tiltakene som er innført for å redusere smitte i befolkningen, medfører redusert utslipp fra transportsektoren på 40 prosent på landsbasis.

  Legger fram stortingsmelding om konsesjonssystemet for vindkraft

  Regjeringen vil før sommeren legge fram en melding for Stortinget om konsesjonssystemet for vindkraft framover. — Engasjementet knyttet...

  Koronaviruset har blitt miljøkamp

  Naturvernforbundet reagerer kraftig på at tidligere finansminister Siv Jensen ønsker kutt i miljøavgifter og CO2-avgiften som en konsekvens av spredningen av...

  Næringen ber om strengere krav

  Byggenæringen ber om strengere krav til byggematerialer. Spørsmålet er hva byggebransjen kan gjøre for å redusere klimautslippene. Det...

  Styrker miljøreglene på Svalbard

  Regjeringen ønsker å stramme inn regelverket for natur og kulturminner på Svalbard. Målet er å styrke vernet av...

  Bør gravlegge gigantiske veiprosjekter

  Naturvernforbundet reagerer på at selskapet Nye Veier foreslår å bygge ut E134 til en firefelts motorvei for 110 km/t. Det skal...

  Norge kan tape mest på ødeleggelse av naturen

  En ny WWF-rapport slår fast at Norge er blant de landene i verden som kan tape mest økonomisk på å ødelegge...

  Most Read

  – Stortingets rovviltforlik i strid med Naturmangfoldloven og Grunnloven

  Kronikk av Tormod Vaaland Burkey, forfatter og doktor innen populasjonsdynamikk/ bevaringsbiologi Dagbladets lederavdeling har en god leder 5....

  Laveste utslipp på 27 år

  Klima- og miljødepartementet melder at nye og korrigerte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene i 2019 ikke har vært så...

  – Feil å legge jaktbare viltarter til landbruksdepartementet

  – I januar 2018 kunngjorde regjeringen at forvaltningsansvaret for jaktbare viltressurser skulle flyttes fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet...

  – På tide at Norge bremser oljepolitikken

  Det er helt feil med nok en utlysning. Det mener leder Silje Ask Lundberg i Norges naturvernforbund. Naturvernforbundet...