fredag, desember 4, 2020
No menu items!
More
  Hjem Hav & kyst

  Hav & kyst

  Tror de har funnet svaret på blåskjellgåten

  Forskere ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tror de har funnet årsaken til at folk finner stadig færre blåskjell i sjøen i Sør-Norge. Fiskeribladet refererer...

  Grønne hurtigbåter for 100 millioner

  Miljødirektoratet har fått inn søknader om støtte til grønne hurtigbåter uten utslipp til en verdi av nesten 100 millioner kroner. Det er fortsatt behov for...

  – Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen

  – Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen. Det påvirker vår troverdighet som sjømatnasjon og havbruksnæringens omdømme. Og det er et økonomisk tap for...

  USA rasler med sablene; Norge frykter fiskeri-konsekvenser

  Fra 2022 forbyr USA store bifangster i fiskeriene. Dermed tvinges Norge til å redusere den enorme bifangsten av sjøpattedyr. Et av eksemplene som Fiskeridirektoratet (FI)...

  Dreper 2.900 av disse under garnfisket

  Førstkommende tirsdag går fristen ut for å komme med innspill til Fiskeridirektoratet for å redusere bifangst av sjøpattedyr. Fiskeridiraktoratet har tidligere sendt ut en høring...

  Ministeren velger å gå i fjæra

  Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen tar initiativ til å fjerne søppel fra kysten og strender, og begynner på hjemplassen Bodø. I en pressemelding oppfordrer han alle...

  Skroter planer om storskala anlegg for oljevernsenter

  De hadde håpet på et innendørs anlegg med storskala testing av oljevern i arktiske områder. I stedet får de en testhall for is og...

  Miljøbevegelsen starter boikott av oljehøringene

  Så langt har regjeringen ikke hørt på de faglige innspill som miljøbevegelsen har gitt for olje- og gassutlysninger. Derfor har miljøbevegelsen i Norge besluttet å...

  Vil sette fartsgrense for villmannskjøring på sjøen

  Alle fritidsbåter, inklusive vannscootere, kan i fremtiden får en generell fartsgrense de må forholde seg til. Det får fram av en forskrift som samferdselsminister Knut...

  Statens naturoppsyn (SNO)

  Statens naturoppsyn (SNO) holder oppsyn med at følgende miljølover blir fulgt både på offentlig og privat grunn: friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven,...

  Laksen tar bilde av seg selv

  Kunstig intelligens skal sortere laksen som er rømt eller vill laks. En ny fotoboks er en del av løsningen. – Den første fisken som tok...

  I noen områder får hummeren større klør

  En ny studie som forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) står bak, viser at hummeren noen steder får større klør enn andre. – For første gang viser...

  Most Read

  Lanserer kartportal som skal øke kunnskapen

  En såkalt kartportal skal bidra til å øke kunnskapen om naturen. Det opplyser klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding, hvor det går fram...

  Dialog om den norsk-svenske reindriften

  På initiativ fra statsråd Olaug Bollestad er det gjennomført et møte om den grenseoverskridende reindriften med svenske myndigheter. Det digitale møtet ble gjennomført på administrativt...

  Ber deg melde fra om spor fra store rovdyr

  Fylkesmannen i Oslo og Viken ber i disse dager folk om å melde fra om spor fra store rovdyr som gaupe, jerv og ulv. Når...

  Rundballeplast i 43 elver på Vestlandet

  Miljøpartiet de grønne stilte nylig et spørsmål til Landbruks- og matdepartementet om hvordan regjeringen vil stanse forsøpling fra rundballeplast. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har...