torsdag, november 19, 2020
No menu items!
More
  Hjem Hav & kyst

  Hav & kyst

  Tror de har funnet svaret på blåskjellgåten

  Forskere ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tror de har funnet årsaken til at folk finner stadig færre blåskjell i sjøen i Sør-Norge. Fiskeribladet refererer...

  Grønne hurtigbåter for 100 millioner

  Miljødirektoratet har fått inn søknader om støtte til grønne hurtigbåter uten utslipp til en verdi av nesten 100 millioner kroner. Det er fortsatt behov for...

  – Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen

  – Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen. Det påvirker vår troverdighet som sjømatnasjon og havbruksnæringens omdømme. Og det er et økonomisk tap for...

  USA rasler med sablene; Norge frykter fiskeri-konsekvenser

  Fra 2022 forbyr USA store bifangster i fiskeriene. Dermed tvinges Norge til å redusere den enorme bifangsten av sjøpattedyr. Et av eksemplene som Fiskeridirektoratet (FI)...

  Dreper 2.900 av disse under garnfisket

  Førstkommende tirsdag går fristen ut for å komme med innspill til Fiskeridirektoratet for å redusere bifangst av sjøpattedyr. Fiskeridiraktoratet har tidligere sendt ut en høring...

  Ministeren velger å gå i fjæra

  Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen tar initiativ til å fjerne søppel fra kysten og strender, og begynner på hjemplassen Bodø. I en pressemelding oppfordrer han alle...

  Skroter planer om storskala anlegg for oljevernsenter

  De hadde håpet på et innendørs anlegg med storskala testing av oljevern i arktiske områder. I stedet får de en testhall for is og...

  Miljøbevegelsen starter boikott av oljehøringene

  Så langt har regjeringen ikke hørt på de faglige innspill som miljøbevegelsen har gitt for olje- og gassutlysninger. Derfor har miljøbevegelsen i Norge besluttet å...

  Vil sette fartsgrense for villmannskjøring på sjøen

  Alle fritidsbåter, inklusive vannscootere, kan i fremtiden får en generell fartsgrense de må forholde seg til. Det får fram av en forskrift som samferdselsminister Knut...

  Statens naturoppsyn (SNO)

  Statens naturoppsyn (SNO) holder oppsyn med at følgende miljølover blir fulgt både på offentlig og privat grunn: friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven,...

  Laksen tar bilde av seg selv

  Kunstig intelligens skal sortere laksen som er rømt eller vill laks. En ny fotoboks er en del av løsningen. – Den første fisken som tok...

  I noen områder får hummeren større klør

  En ny studie som forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) står bak, viser at hummeren noen steder får større klør enn andre. – For første gang viser...

  Most Read

  Rovviltets Røst reagerer på bruk av «ulvepenger»

  Organisasjonen Rovviltets Røst reagerer på bruken av «ulvepenger» i Aurskog Høland kommune.Rovviltets røst opplyser til Fauna.no at Aurskog Høland kommune har bevilget 135.000 kroner...

  Artsdatabanken lager økologiske grunnkart

  På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Artsdatabanken utviklet en portal for økologiske grunnkart. Det opplyser departementet, som inviterer til lansering av portal for...

  Fri jakt på gaupe i vinter

  Fylkesmannen i Agder tillater fri jakt på gaupe i vinter, etter at rovviltnemnda i området har gjort et vedtak om dette. Leder for rovviltnemnd for...

  Lanserer global handlingsplan for havet

  Statsminister Erna Solberg og 13 andre regjeringssjefer legger i desember frem en global handlingsplan for havet. Arbeidet med planen har tatt nesten tre år, og...