tirsdag, april 7, 2020
No menu items!
More
  Hjem Fugleliv

  Fugleliv

  Krever forbud mot hogst i hekke- og yngletiden, mener det er ulovlig

  – Hogst i hekke- og yngletiden bryter med loven og kan ikke tillates. Det mener organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter.

  Gribb på norgesturné slått i bakken ved vindmølle

  En munkegribb som har vært på ferie i Norge i mer enn 10 måneder, endte nesten sitt liv da den trolig...

  Bygger nye boliger til denne skapningen

  Minken gjør stor skade på bestandene av makrellterne. Derfor bygger fuglevenner i Mandal nye boliger til hekketida. Norsk...

  Naturen holder åpent!

  I en tid der tiltakene rundt korona-viruset legger beslag på både folk og ressurser, holder naturen fortsatt åpent. Det melder Norsk...

  Skyt ei havørn – berg en ærfugl?

  Det var intet mindre enn en skandale da Senterpartiet i Stortinget i fjor foreslo å skyte havørn for å redde en...

  Sp vil skyte havørn

  Senterpartist på Stortinget foreslår at det skal bli enklere å skyte havørn. Hensikten er å verne ærfugl. Stortingsrepresentant...

  Positive tiltak er kritisk viktig for sjøfuglene

  Når regjeringen skal lage en handlingsplan for norske sjøfugler i 2020, er det viktig med positive tiltak for norske sjøfuglbestander.

  Ønsker ikke «natur light» nær nasjonalparken

  Norsk ornitologisk forening i Aust-Agder reagerer på at rådmannen i Arendal anbefaler et «camping light» når politikerne skal regulere Hovedodden, som...

  Slik kommer du tett på fuglelivet

  Selv om det etter kalenderen fortsatt er vinter, er det ikke lenge igjen til fuglene er i gang med familielivet.

  Tell fugler i hagen til helga

  Denne helga starter den viktigste delen av årets telling av fugler i norske hager. Det melder Norsk ornitologisk...

  – Dagens lovverk beskytter ikke rovfuglene

  – Dommen en klar indikasjon på at dagens lovverk ikke beskytter rovfuglene i Norge godt nok. Det skriver...

  Vindkraft i konflikt med nettverk av naturområder

  En rekke naturområdet som kommer under Bernkonvensjonens såkalte «Emerald Network» er berørt av vindkraftplaner i Norge. Disse må reddes før det...

  Most Read

  Kampen mot skrantesyke går ikke i riktig retning

  Det skytes for lite elg og hjort i Nordfjella, det samme området hvor villreinen ble utryddet som et ledd i kampen...

  Ni råd for koronasikkert friluftsliv

  En rekke friluftsorganisasjoner går sammen med Miljødirektoratet og Helsedirektoratet om ni felles råd for en god og trygg tur i naturen.

  Støtter 50 prosjekter som rydder i marin forsøpling

  Miljødirektoratet har besluttet å støtte 50 prosjekter finansielt, som skal forebygge og redusere marin forsøpling Siden 2015 har...

  Jegere får bruke kunstig lys under jakt på villsvin

  Miljødirektoratet tillater å bruke fastmontert kunstig lyskilde under åtejakt på villsvin. Tillatelsen gjelder også ettersøk av villsvin.