tirsdag, april 7, 2020
No menu items!
More
  Hjem Forurensing

  Forurensing

  Nye utslippsregler gjelder fra 2020

  Norge har forpliktet seg til å følge nye regler for grenseoverskridende forurensning fra og med 2020. Regjeringen sluttet...

  Vil ikke si hvor deponiet skal være

  Ekspertutvalget om farlig avfall klarer ikke å peke ut et nytt deponi i Norge, selv om det er behov for det.

  Tar opp mikroplast i kroppen

  Mikroplast er et problem, men det er ikke farlig å spise fisk, fastslår forskere.

  Økt innsats mot marin forsøpling

  Regjeringa ønsker å bruke fem millioner kroner til økt innsats mot marin forsøpling neste år. Bevilgningen som regjeringa...

  Transportsektoren forurenser mindre nå enn i 1990

  – Nye biler som selges i Norge får stadig mer effektive motorer og har lavere utslipp enn før. Vår politikk med...

  Hever strafferammen for miljøkriminalitet

  – Ved å heve strafferammene for miljøkriminalitet, gir vi et tydelig signal om alvorligheten av denne typen...

  Riksadvokaten: For liten innsats mot miljøskadelig oljevirksomhet

  Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt i petroleumsvirksomheten i nordområdene. Mangel på samarbeid kan i verste fall få svært...

  Marin forsøpling får større internasjonal oppmerksomhet

  FNs miljøministermøte har i Nairobi 15.mars vedtatt å styrke det internasjonale samarbeidet mot marin forsøpling og mikroplast. Enorme mengder plastavfall tilflyter havene, og blir...

  Most Read

  Kampen mot skrantesyke går ikke i riktig retning

  Det skytes for lite elg og hjort i Nordfjella, det samme området hvor villreinen ble utryddet som et ledd i kampen...

  Ni råd for koronasikkert friluftsliv

  En rekke friluftsorganisasjoner går sammen med Miljødirektoratet og Helsedirektoratet om ni felles råd for en god og trygg tur i naturen.

  Støtter 50 prosjekter som rydder i marin forsøpling

  Miljødirektoratet har besluttet å støtte 50 prosjekter finansielt, som skal forebygge og redusere marin forsøpling Siden 2015 har...

  Jegere får bruke kunstig lys under jakt på villsvin

  Miljødirektoratet tillater å bruke fastmontert kunstig lyskilde under åtejakt på villsvin. Tillatelsen gjelder også ettersøk av villsvin.