torsdag, juli 16, 2020
No menu items!
More
  Hjem Forurensing

  Forurensing

  Ber folk unngå å mate rottene i disse smittetider

  Avfall Norge oppfordrer folk til å ikke mate rottene i en situasjon med omfattende smittespredning i befolkningen. Nå er det viktigere...

  Mishandlet elv skal blomstre

  Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har fått i oppdraget fra Miljødirektoratet å sammenstille kunnskapen om den mishandlede Alnaelva i hovedstaden.

  Jegere maner til kamp for å beholde blyskuddene

  Den europeiske union (EU) arbeider for å forby all bruk av bly. Det vil Norsk jeger- og fiskerforbund (NJFF) sette en...

  Skal overvåke plast gjennom gulp og skit

  Norsk institutt for naturforskning (NINA) starter et prosjekt for å overvåke mikroplast i havet, gjennom analyser av gulp og skit fra...

  Nye utslippsregler gjelder fra 2020

  Norge har forpliktet seg til å følge nye regler for grenseoverskridende forurensning fra og med 2020. Regjeringen sluttet...

  Vil ikke si hvor deponiet skal være

  Ekspertutvalget om farlig avfall klarer ikke å peke ut et nytt deponi i Norge, selv om det er behov for det.

  Tar opp mikroplast i kroppen

  Mikroplast er et problem, men det er ikke farlig å spise fisk, fastslår forskere.

  Økt innsats mot marin forsøpling

  Regjeringa ønsker å bruke fem millioner kroner til økt innsats mot marin forsøpling neste år. Bevilgningen som regjeringa...

  Transportsektoren forurenser mindre nå enn i 1990

  – Nye biler som selges i Norge får stadig mer effektive motorer og har lavere utslipp enn før. Vår politikk med...

  Hever strafferammen for miljøkriminalitet

  – Ved å heve strafferammene for miljøkriminalitet, gir vi et tydelig signal om alvorligheten av denne typen...

  Riksadvokaten: For liten innsats mot miljøskadelig oljevirksomhet

  Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt i petroleumsvirksomheten i nordområdene. Mangel på samarbeid kan i verste fall få svært...

  Marin forsøpling får større internasjonal oppmerksomhet

  FNs miljøministermøte har i Nairobi 15.mars vedtatt å styrke det internasjonale samarbeidet mot marin forsøpling og mikroplast. Enorme mengder plastavfall tilflyter havene, og blir...

  Most Read

  – Stortingets rovviltforlik i strid med Naturmangfoldloven og Grunnloven

  Kronikk av Tormod Vaaland Burkey, forfatter og doktor innen populasjonsdynamikk/ bevaringsbiologi Dagbladets lederavdeling har en god leder 5....

  Laveste utslipp på 27 år

  Klima- og miljødepartementet melder at nye og korrigerte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene i 2019 ikke har vært så...

  – Feil å legge jaktbare viltarter til landbruksdepartementet

  – I januar 2018 kunngjorde regjeringen at forvaltningsansvaret for jaktbare viltressurser skulle flyttes fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet...

  – På tide at Norge bremser oljepolitikken

  Det er helt feil med nok en utlysning. Det mener leder Silje Ask Lundberg i Norges naturvernforbund. Naturvernforbundet...