mandag, desember 9, 2019
No menu items!
More
  Hjem Forurensing

  Forurensing

  Økt innsats mot marin forsøpling

  Regjeringa ønsker å bruke fem millioner kroner til økt innsats mot marin forsøpling neste år. Bevilgningen som regjeringa...

  Transportsektoren forurenser mindre nå enn i 1990

  – Nye biler som selges i Norge får stadig mer effektive motorer og har lavere utslipp enn før. Vår politikk med...

  Hever strafferammen for miljøkriminalitet

  – Ved å heve strafferammene for miljøkriminalitet, gir vi et tydelig signal om alvorligheten av denne typen...

  Riksadvokaten: For liten innsats mot miljøskadelig oljevirksomhet

  Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt i petroleumsvirksomheten i nordområdene. Mangel på samarbeid kan i verste fall få svært...

  Marin forsøpling får større internasjonal oppmerksomhet

  FNs miljøministermøte har i Nairobi 15.mars vedtatt å styrke det internasjonale samarbeidet mot marin forsøpling og mikroplast. Enorme mengder plastavfall tilflyter havene, og blir...

  Most Read

  Fortsetter kamp mot ulvejakt i lagmannsretten

  WWF Verdens naturfond anker til lagmannsretten samtidig som lisensjakta på ulv startet. WWF tapte rettsaken i Oslo Tingrett,...

  – Oslofjorden har store utfordringer

  Oslofjorden er under press og pilene peker nedover for miljøtilstand og friluftsliv. Miljødirektoratet foreslår en rekke tiltak i ny handlingsplan som...

  – Stortingsmerknad gjør politikerne til «meningspoliti» overfor frivilligheten

  Næringskomiteen i Stortinget har nylig avgitt en budsjettmerknad som antyder at politikerne vil bruke statsstøtten til å styre organisasjoners meninger om...

  Snart 20 år siden hvalfangerne klarte å ta hele kvoten

  Norske hvalfangere har ikke på mer enn 15 år klart å ta hele hvalkvoten som Fiskeridepartementet har fastsatt. Det er lite...