Bygger nye boliger til denne skapningen

Foto: skeeze fra Pixabay
– annonse top –

Minken gjør stor skade på bestandene av makrellterne. Derfor bygger fuglevenner i Mandal nye boliger til hekketida.

Norsk ornitologisk forening i Mandal og Naturvernforbundet lokalt, samarbeider i disse dager for å prøve ut et nytt konsept i et forsøk på reetablere bestanden av makrellterne på Sørlandet. Det skriver NOF på sine egne hjemmesider.

Flåtene er bygget slik at minken ikke kommer seg opp på flåtene, og ideen er dermed at makrellterner som hekker på flåtene ikke skal bli angrepet av villmink.

– annonse inline –

Hekkeflåtene settes ut i perioden når ternene kommer til landet. Målet er å unngå at flåtene skal bli bruke av andre hekkende arter.

En lokal kunstner har laget lokketerner i treverk. Sammen med lydopptak fra en ternekologi, skal dette hjelpe bestanden.

Metoden skal være brukt med gode resultater i andre land.

Det er imidlertid usikkert hva som er årsaken til nedgang i bestanden av makrellterner på Sørlandet. Det blir derfor spennende å se resultatene fra kommende hekkesesong.

– annonse bottom –