Bruker millioner på utvikling av villsvinapp

villsvin
Bildet er tatt av rcvd fra Pixabay
– annonse top –

Landbruks- og matdepartementet har tildelt 3,5 millioner kroner til forskning og metodeutvikling for å styrke bestands- og helseovervåkingen av villsvinbestanden i Norge. To millioner skal brukes stil en villsvinapp.

– Jeg ønsker en effektiv innsats mot villsvin i Norge, og legger til rette for blant annet grunneierorganisering og mer effektiv jakt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Kr.F.).

– Nå legger jeg også 3,5 millioner kroner på bordet til forskning og økt kunnskap om villsvinbestanden og villsvinhelsen i Norge. Denne kunnskapen vil være viktig for landbruket, jegere, forvaltningen og myndighetene i arbeidet med å redusere villsvinbestanden i Norge, sier Bollestad.

– annonse inline –

Midlene skal bidra til metodeutvikling og datainnsamling for videre forskningsaktivitet, og er tildelt Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning og Norsk institutt for bioøkonomi.

Fordeles slik

Veterinærinstituttet tildeles to millioner kroner til utvikling av en villsvinapp i samarbeid med Mattilsynet. Miljødirektoratet og NINA skal også involveres i dette arbeidet. Målet med villsvinappen er å gjøre det enklere å legge inn observasjoner av både døde/syke og levende villsvin. Dette vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag for den videre bestands- og helseovervåkningen av villsvin. Det er også tidsbesparende for brukerne av villsvinappen, herunder jegere, å benytte digital rapportering i stedet for å sende inn papirskjemaer. I tillegg vil Mattilsynet bruke færre ressurser på manuelle registreringer.

Norsk institutt for naturforskning tildeles 1 million kroner til styrket overvåking av villsvinbestanden ved bruk av blant annet viltkamera og DNA-analyser.

Norsk institutt for bioøkonomi tildeles 0,5 million kroner til utprøving og metodeutvikling knyttet til bruk av termisk kamera til kartlegging av villsvin.

– annonse bottom –