– Bønder kan gjøre akkurat som de vil

Foto: Pixabay
– annonse top –

En mann fra Lena har skrevet brev til Miljødirektoratet.

Der har han meldt inn et forhold under kategorien «annen faunakriminlalitet», og opplyser at han har passert en gård hvor det renner grisemøkk utover. Han har sendt med bilde og kart, og sier at forholdene har vært slik i flere år.

– Merkelig hvordan bønder får lov til å holde på i Østre Toten. Jeg jobber selv i privat bedrift ved massdrag og vil må hele tiden ta vannprøve før og etter anlegget. Bønder kan gjøre akkurat som de vil, sier han i henvendelsen til Miljødirektoratet.’

– annonse inline –
– annonse bottom –