Blåkveita har blitt renere

Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Mengden av kvikksølv har gått ned i blåkveite som beiter i Norskehavet.

Det viser undersøkelser som forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) har gjort i perioden 2006 til 2015. Et av resultatene fra forskningen viser at noe av nedgangen kan skyldes med endringer i fiskens størrelse og diett.

– annonse artikkel –

Prøvene stammer fra en såkalt basisundersøkelse som ble gjennomført 2006–2008, og fra oppfølgingsundersøkelser i årene 2011–2015. Arbeidet er nå publisert i tidsskriftet Environmental Pollution.

– Vi så mye høyere nivå av kvikksølv i basisundersøkelsen enn i oppfølgingsundersøkelsene. I løpet av denne tiårsperioden har konsentrasjonen av kvikksølv i blåkveite gått vesentlig ned, sier forsker Bente Nilsen til HI sine hjemmesider.

Det kan være ulike årsaker til at kvikksølv varierer. Forskerne kan derfor ikke si noe om årsakene til nedgangen ved å se på konsentrasjonen i fisken isolert; de må også ta hensyn til naturlige årsaker til variasjon.

Øker med lengden

– Vi så at det var større fisk som var blitt fanget de første årene. Derfor måtte vi korrigere for variasjon i lengden på fisken med statistiske metoder, sier Nilsen.

I tillegg påvirkes kvikksølvinnholdet av dietten til fisken.

– Hvis fisk spiser byttedyr høyt i næringskjeden, får den i seg mer kvikksølv, siden kvikksølv blir oppkonsentrert i næringskjeden, sier Nilsen.

Blåkveite er en såkalt toppkonsument i Norskehavet. Det vil si at den befinner seg nær toppen av næringskjeden. Derfor er den også ekstra utsatt for miljøgifter.

– annonse nede –