– annonse top –

Her har Miljødirektoratet besluttet å beskytte laksebestanden og redusere laksefisket.

For å beskytte laksebestandene i Tana har Miljødirektoratet vedtatt å ikke åpne for sjølaksefiske med faststående redskaper i deler av Finnmark i år.

- artikkel innside -

– De fleste av Tanavassdragets rundt 30 laksebestander har ikke hatt et høstbart overskudd de siste årene. Tiltak for å bevare og bygge opp bestandene vil være vesentlige for å sikre at tanalaksen også i fremtiden kan være en viktig del av grunnlaget for næring og rekreasjon, og samisk kulturutøvelse langs kysten og i innlandet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Vedtaket innebærer at det i 2021 ikke blir åpnet for fiske etter laks med faststående redskaper i sjøen i Berlevåg, Tana og Gamvik kommuner, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

Forslaget, som nå er vedtatt, var på høring fram til 5. mai. Miljødirektoratet mottok 22 høringsuttalelser. Det kom i høringen ingen alternative forslag til avgrensing av reguleringsområdet, eller andre forslag som ivaretar bestandene minst like godt som forslaget som nå er vedtatt, heter det i en pressemelding.

– artikkel nede –