Bestanden skal kraftig ned

Moskus på Dovre.|Foto: Bjørn Rangbru / statsforvalteren i Trøndelag

Bestanden av moskus øker som forventet på Dovre, melder Miljødirektoratet, men den skal kraftig nedover.

I begynnelsen av februar viste moskustellingen at det ble registrert 227 moskus på Dovre. Det er ifølge Miljødirektoratet som forventet en liten oppgang siden vinteren 2020. Da ble det registrert 212 dyr i bestanden.

– annonse artikkel –

– Tallet er som forventet noe høyere i år enn i fjor, men vi følger tett med og har god oversikt over bestanden, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn (SNO) i en melding.

Det er Statens naturforvaltning som på oppdrag fra Miljødirektoratet som ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden i Norge og gjennomfører årlige tellinger. De fant 175 eldre moskus og 52 kalver under årets telling.

Flere kalver

– Det er langt flere kalver i bestanden i vinter enn hva som har vært normalen, sier feltansvarlig Tord Bretten i SNO. Dette skyldes høyere kalveproduksjon og ikke minst høyere kalveoverlevelse gjennom sommeren og høsten 2020 enn hva som har vært tilfelle de senere årene, skriver Miljødirektoratet på egne hjemmesider.

Kalvedødeligheten varierer fra år til år. Utbrudd av lungebetennelse som spesielt rammer kalver har gitt en viss dødelighet hvert år siden 2012. – De årene man i tillegg har utbrudd av virussykdommen munnskurv, kan dødeligheten på kalver bli svært høy – slik man så i 2019, ifølge Bretten.

22 døde dyr

Dette så man tydelig under tellingen i mars 2020 da det bare ble funnet 12 kalver. I år var situasjonen annerledes, noe SNO kunne spå allerede i fjor sommer og høst. Siden kalvetellingen i september er det registrert 22 døde dyr. Av dette 11 kalver og 11 voksne dyr. Dette viser at det er godt samsvar mellom bestandsanslagene i høst og det man faktisk fant på tellinga.

I forvaltningsplanen for moskus, som er et fremmed dyr i Norge, har et mål om at bestanden ikke skal overstige 200 dyr gjennom vinteren. Siden da er bestanden redusert til 250 dyr.

Feller dyr

Miljødirektoratet har ansvar for å regulere bestanden og ut fra bestandssituasjonen høsten 2020 fikk SNO i oktober 2020 i oppdrag å felle inntil 40 dyr i perioden oktober til og med mars. 14 av disse dyrene er felt så langt. Dette uttaket, sammen med noe naturlig avgang, vil bidra til å holde bestanden rundt målsettingen.

– annonse nede –