– annonse top –

Rovdata har kommet fram til at det i 2018 til sammen ble registrert 138 ulike individer av brunbjørn. Beregningene fra Rovdata viser at det ble født åtte bjørnekull i landet i 2018. Det er fem kull færre enn det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige bjørnekull.

Det var 63 hunnbjørner og 75 hannbjørner, viser en rapport fra NIBIO Svanhovd og Rovdata.  Det gir en oppgang på 13 individer (10 prosent), sammenlignet med 125 registrerte individer i 2017.

– Mens andelen hannbjørner har gått jevnt nedover siden starten av den landsomfattende overvåkingen i 2009, ser vi at andelen hunnbjørner har økt jevnt i samme periode, og det nærmer seg nå en jevn kjønnsfordeling. Økningen i antall registrerte hunnbjørner har skjedd i grenseområdene mot våre naboland. Hunnbjørner er viktig for reproduksjon og vekst i bestanden over tid, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

– annonse inline –

Flest bjørner i Finnmark

Til sammen ble det i fjor analysert 984 innleverte prøver, hvorav 720 ekskrementprøver og 252 hårprøver, i tillegg til 12 vevsprøver fra døde prøver. 521 prøver (53 prosent) var positive for brunbjørn DNA.

–  Som tidligere år er bjørnebestanden konsentrert i grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland, og det ble påvist flest bjørner i fylkene Finnmark (49), Hedmark (44) og Trøndelag (32), forteller Kindberg.

Under bestandsmålet

Ut fra antall påviste hunnbjørner blir det beregnet hvor mange bjørnekull som er født inn i bestanden. Beregningene fra Rovdata viser at det ble født åtte bjørnekull (7,7) i landet i 2018. Det er under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige bjørnekull. Det er likevel en oppgang på ett kull fra i 2017 (6,9).

– De fleste rovviltregionene i landet var under bestandsmålet i 2018, bortsett fra rovviltregion 5 (Hedmark) som i fjor og året før var over bestandsmålet, forklarer Kindberg. 

Nedgang i antall gjenfunn

Av de 138 bjørnene som ble registrert i fjor var 87 individer (63 prosent) også påvist med DNA-analyse i Norge, Sverige, Finland eller Russland tidligere. Det er en nedgang på ni prosent sammenlignet med 2017 (74 prosent).

– Totalt er det 51 individer i 2018 som ikke er kjent fra før, hverken i Norge eller et av våre naboland. Dette er en økning i forhold til 2017. De nye individene som ikke er fanget opp tidligere har enten vandret inn i landet etter forrige registrering, har ikke blitt registrert, eller er unger født inn i bestanden, forteller Snorre Hagen, leder hos NIBIO Svanhovd.

– annonse bottom –
KildeRovdata