Ber oppdretterne lukke anleggene

Bjarte Erstad er andre nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Norges jeger- og fiskerforbund mener at oppdrettsnæringen bør konsentrere seg om å lukke anleggene sine.

Det går fram av en pressemelding fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). De opplyser at det er meget fornøyd med at Høyesterett har avvist anken som 25 lakseoppdrettere på Vestlandet fremmet mot staten.

– annonse artikkel –

Bakgrunnen for søksmålet var at oppdretterne ble pålagt å redusere produksjonen langs kysten og i fjordene fra Nordhordland til Stadt fordi anleggene hadde for mye lakselus. De tapte saken både i tingretten og lagmannsretten, og forsøkte deretter å få Høyesterett til å behandle den.

– Dette er en seier for villaksen, sier Bjarte Erstad, andre nestleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Han sier at lakselus fra oppdrettsnæringen er en av de største truslene for villaks.

– Nå bør oppdrettsnæringen heller konsentrere seg om å minimere skadene driften deres påfører våre ville laksefisker. De kan for eksempel begynne å investere noen av milliardene de går i overskudd med til å lukke produksjonen. I dag foregår produksjonen i åpne merder. Ved å lukke disse, vil man så godt som eliminere smitte av lakselus til villfisk, sier han.

– annonse nede –