Ber deg melde fra om spor fra store rovdyr

I tillegg til observasjoner, blir rovdyr også overvåket gjennom viltkameraer. Foto: Norsk institutt for naturforskning/ Scandcam.
– annonse top –

Fylkesmannen i Oslo og Viken ber i disse dager folk om å melde fra om spor fra store rovdyr som gaupe, jerv og ulv.

Når marka er snødekt er det lettere å registrere spor av store rovdyr, noe forvaltningen ber deg være med på.

– Forvaltningen av de store rovdyra er avhengig av kunnskap om hvor store bestandene er og hvor dyra oppholder seg, og vi ønsker derfor at de som observerer ulv, jerv, brunbjørn og gaupe eller spor og sportegn fra disse melder fra, sier seksjonssjef Ellen Lien hos Fylkesmannen. I Oslo og Viken er det først og fremst forekomster av ulv og gaupe, men sporadiske observasjoner av jerv og bjørn gjøres også.

– annonse inline –

Fylkesmannen opplyser at det er mange måter og melde fra på, både elektronisk og gjennom kontakt med rovviltkontaktene i Statens naturoppsyn. Overvåkningsperioden for gaupe går fra 1. oktober og ut februar, mens for ulv foregår overvåkning fra 1. oktober til 31. mars.

I tillegg til feltkontroll av relevante innmeldte observasjoner gjennomfører også Statens naturoppsyn sporing og innsamling av data i felt på eget initiativ, samt at det også samles informasjon gjennom blant annet viltkameraer.

– annonse bottom –